Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ chi phí ăn trưa và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cho trẻ mầm non con lao động ở khu công nghiệp

Chính phủ vừa trình Quốc hội Dự thảo Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất với các nội dung chính như sau:

1. Hỗ trợ chi phí ăn trưa và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập

Đối tượng được hưởng: Trẻ em đang tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại các cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, có cha mẹ đang làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để duy trì bữa ăn trưa tại trường và hỗ trợ chi phí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cho trẻ. Thời gian hưởng tính theo thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Mức hỗ trợ ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/tháng; hỗ trợ chi phí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập là 100.000 đồng/tháng.

2. Chính sách đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Được nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo hình thức cho thuê đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê ở tất cả các địa bàn, kể cả đất tại các đô thị để xây dựng trường mầm non phục vụ con công nhân.

Tiền đầu tư xây dựng trường được khấu trừ trước tính thuế cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo hình thức cho thuê đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê ở tất cả các địa bàn, kể cả đất tại các đô thị để xây dựng trường mầm non phục vụ con công nhân.

Được ưu đãi về tín dụng, vay vốn tín dụng hỗ trợ đầu tư tại Ngân hàng phát triển.

3. Chính sách đầu tư xây dựng trường mầm non, nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phục vụ con công nhân

Được miễn hoàn toàn tiền thuê đất và cơ sở vật chất trong thời gian hoạt động. Điều kiện được hưởng: cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ là con công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất; mức tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đủ chi phí bù đắp hoạt động thường xuyên, không tính chi phí đầu tư.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu về trường lớp mầm non dành cho con công nhân thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê.

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ chi phí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cho trẻ mầm non được cân đối trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương.

Ngân sách Trung ương thực hiện hỗ trợ cho các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định này.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non trong đó có giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập theo hướng hiệu quả, phù hợp; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trường lớp đáp ứng nhu cầu đến trường của con công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Cùng đó, ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục, đặc biệt là khi triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp tại địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến thủ tục hành chính chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới