Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo sửa đổi điều lệ trường mầm non và phổ thông: tập trung vào ứng xử trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT; Điều lệ trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT; Điều lệ trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Theo dự thảo, các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào việc ứng xử trong nhà trường, cụ thể:

1. Đối với trường mầm non

1.1. Quy định đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với trẻ em: Chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu; không dùng ngôn ngữ xúc phạm, gây tổn thương trẻ em; Đối với giáo viên, nhân viên: Chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; không dùng lời lẽ hách dịch, xúc phạm, miệt thị gây tổn thương; Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường: Chuẩn mực, tôn trọng;

Hành vi ứng xử đối với trẻ em: Chuẩn mực, yêu thương, bao dung và trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt; công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực, sáng tạo của trẻ em; không xúc phạm, bạo hành, gây tổn thương trẻ em; Đối với giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên, nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch; không định kiến, thiên vị, xúc phạm, trù dập, sách nhiễu, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi hoặc che dấu vi phạm của đồng nghiệp, giáo viên, nhân viên; Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường: Tôn trọng, đúng mực và hợp tác. Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tích cực phòng chống, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.

1.2. Quy định đối với giáo viên, nhân viên

Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường giáo dục và với mỗi loại hoạt động; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với trẻ em: Chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu; khích lệ hoặc nhắc nhở trẻ em phù hợp; không miệt thị gây tổn thương trẻ em; Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Tôn trọng, cầu thị; Đối với đồng nghiệp: Đúng mực, tôn trọng, thân thiện; không xúc phạm, mỉa mai, gây hiềm khích; Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường: Tôn trọng, đúng mực.

Hành vi ứng xử đối với trẻ em: Mẫu mực, yêu thương, bao dung và trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt; công bằng, lắng nghe, đồng cảm và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực, sáng tạo của trẻ em; tạo sự an toàn và tin cậy cho trẻ em; không bạo hành trẻ em; Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Tôn trọng, trung thực, thể hiện chính kiến; chủ động đề xuất, kiến nghị biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng; chấp hành sự phân công của lãnh đạo; phản ánh đúng lúc, đúng chỗ; Đối với đồng nghiệp: Tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên; đoàn kết, cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ; không vô cảm, bè phái, chia rẽ nội bộ; Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường: Tôn trọng, hợp tác, thân thiện; Tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

2. Đối với trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

2.1. Quy định đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, dễ hiểu, gần gũi; không dùng ngôn  ngữ xúc phạm gây tổn thương tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Đối với giáo viên, nhân viên: Chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; không dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị gây tổn thương; Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Chuẩn mục, tôn trọng.

Hành vi ứng xử đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chuẩn mực, yêu thương, bao dung và trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt, công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực, sáng tạo của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; không trù dập, xúc phạm, bạo hành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Đối với giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên, nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch; không định kiến, thiên vị, xúc phạm, trù dập, sách nhiễu, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi hoặc che dấu vi phạm của đồng nghiệp, giáo viên, nhân viên;  Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Tôn trọng, đúng mực, hợp tác; Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tích cực phòng chống, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.”

2.2. Quy định đối với giáo viên, nhân viên

Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường giáo dục và với mỗi loại hoạt động; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu, khích lệ hoặc nhắc nhở phù hợp; không xúc phạm, miệt thị, gây tổn thương tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Đối với đồng nghiệp, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng, thân thiện; không xúc phạm, mỉa mai, gây hiềm khích; Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Tôn trọng, cầu thị; Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Tôn trọng, đúng mực.

Hành vi ứng xử đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Mẫu mực, yêu thương, bao dung và trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt; công bằng, lắng nghe, đồng cảm và động viên, tạo sự an toàn cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện, khích lệ sự tham gia tích cực, sáng tạo của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; không bạo hành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Tôn trọng, trung thực, thể hiện chính kiến; chủ động đề xuất, kiến nghị về biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng; chấp hành sự phân công của lãnh đạo; phản ánh đúng lúc, đúng chỗ; Đối với đồng nghiệp, nhân viên: Tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên; đoàn kết, cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ; không vô cảm, gian lận, gây bè phái, chia rẽ nội bộ;  Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Tôn trọng, hợp tác, thân thiện. Tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

2.3. Quy định đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

 Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, giản dị, phù hợp với lứa tuổi, môi trường giáo dục và hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với thầy, cô giáo, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, đúng mực; Đối với bạn bè: Tôn trọng, thân thiện; không miệt thị, gây tổn thương bạn; Với khách đến trường: Kính trọng, lễ phép.

Hành vi ứng xử đối với thầy, cô giáo, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, tự tin; tôn trọng sự khác biệt; chia sẻ với thầy, cô giáo; Đối với bạn bè: Tôn trọng, trách nhiệm, đoàn kết, thân thiện, hợp tác; tôn trọng sự khác biệt; lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ; không bạo lực, bè phái, gây mất đoàn kết; Đối với khách đến trường: Kính trọng, lễ phép, thân thiện; Tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.”

3. Đối với trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trường trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

3.1. Quy định đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường giáo dục; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu; không dùng ngôn ngữ xúc phạm, gây tổn thương tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Đối với giáo viên, nhân viên: Chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; không dùng ngôn ngữ xúc phạm, miệt thị gây tổn thương; Đối với khách đến trường: Chuẩn mực, tôn trọng.

Hành vi ứng xử đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chuẩn mực, yêu thương, bao dung, trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt, công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực và sáng tạo của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; không trù dập, xúc phạm, bạo hành, ép buộc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh dưới mọi hình thức; Đối với giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên, nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch; không định kiến, thiên vị, xúc phạm, trù dập, sách nhiễu, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi hoặc che dấu vi phạm của đồng nghiệp, giáo viên, nhân viên; Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Tôn trọng, đúng mực, hợp tác.

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tích cực phòng chống, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.

3.2. Quy định đối với giáo viên, nhân viên

Trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục giáo dục; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Chuẩn mực, tôn trọng, thân thiện; không dùng ngôn ngữ miệt thị, thiếu tôn trọng gây tổn thương tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Đối với đồng nghiệp, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng, thân thiện; không xúc phạm, mỉa mai, gây hiềm khích; Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Tôn trọng, cầu thị; Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Tôn trọng, đúng mực.

Hành vi ứng xử đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Mẫu mực, bao dung, trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt, công bằng, lắng nghe, đồng cảm và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực và sáng tạo của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; tạo sự an toàn, tin cậy; không bạo hành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh dưới mọi hình thức; Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Tôn trọng, trung thực, thể hiện chính kiến; chủ động đề xuất, kiến nghị về biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng, chấp hành sự phân công của lãnh đạo; phản ánh đúng lúc, đúng chỗ;  Đối với đồng nghiệp, nhân viên: Tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên; cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, đoàn kết; không vô cảm, gian lận, gây bè phái, chia rẽ nội bộ;  Đối với cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và khách đến trường: Tôn trọng, hợp tác, thân thiện; Tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng chống, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.”

3.3. Quy định đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh

Trang phục, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và sinh hoạt ở trường; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Ngôn ngữ đối với thầy, cô giáo: Kính trọng, lễ phép; không dùng ngôn ngữ thiếu tôn trọng, xúc phạm thầy cô giáo; Đối với bạn bè: Đúng mực, tôn trọng, thân thiện; không nói tục, chửi bậy, thiếu tôn trọng gây tổn thương, hiềm khích, mất đoàn kết; Đối với khách đến trường: Đúng mực, tôn trọng, lễ phép.

Hành vi ứng xử đối với thầy, cô giáo: Kính trọng, lễ phép, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng sự khác biệt; chấp hành sự phân công của thầy, cô giáo; Đối với bạn bè: Đúng mực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ, bao dung và trách nhiệm, tôn trọng sự khác biệt; không bạo lực, bè phái, gây mất đoàn kết; Đối với khách đến trường: Tôn trọng, lễ phép, thân thiện.

Ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sẽ được Bộ GDĐT tiếp nhận và xử lý đến ngày 24/11/2018.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới