Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo quy định mới về cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Bộ Công An vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Dự thảo Thông tư gồm 03 Chương và 12 Điều.

Đối với các cơ sở giáo dục, dự thảo Thông tư quy định được công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” khi đạt đủ các tiêu chí sau:

1. Đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tổ chức Đảng có nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), cơ sở giáo dục có kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự; có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ sở giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phòng, chống cháy, nổ; 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (trừ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh cấp Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Mầm non).

2. Triển khai, thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với Ban đại diện cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (đối với cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

3. Không để xảy ra một trong các trường hợp: Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; Có hoạt động tôn giáo gây phức tạp về an ninh, trật tự; Khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự; Tội phạm nghiêm trọng trở lên; Lộ thông tin bí mật nhà nước; Cháy, nổ hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng trở lên. Đồng thời, khống để xảy ra bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

4. Lực lượng bảo vệ cơ sở giáo dục (nếu có) trong sạch, vững mạnh, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên (đối với những nơi có tổ chức bình xét danh hiệu thi đua) và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. 70% trở lên số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, tổ, bộ môn…) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (đối với những nơi có tổ chức bình xét danh hiệu thi đua).

Cơ sở giáo dục đạt các tiêu chí quy định của Thông tư này và các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (nếu có) thì được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Mốc thời gian đánh giá phân loại  đối với cơ sở giáo dục: Mốc thời gian tính từ tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước đến tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sau. Kết quả công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” là căn cứ phân loại, xét khen thưởng hàng năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời là căn cứ xét khen thưởng, công nhận các danh hiệu, tiêu chí có liên quan đến an ninh, trật tự.

Thẩm quyền xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đối với các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp. Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đối với các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục theo phân công, phân cấp. Bộ Công an xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục Trung ương do các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý, hướng dẫn về công tác an ninh, trật tự theo sự phân công, phân cấp.

Bộ Công an sẽ tiếp nhận ý kiến nhân dân góp ý cho dự thào Thông tư đến ngày 30/5/2020./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới