Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo nghị định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Bộ Công an vừa công bố Dự thảo Nghị định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND). Dự thảo Nghị định có 04 Chương và 18 Điều với một số nội dung chính sau:

1. Nguyên tắc tuyển chọn

Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn.

Chú trọng tuyển chọn và gọi thực hiện nghĩa vụ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

2. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ

2.1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND  phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

2.2. Thời gian phục vụ

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng và được kéo dài không quá 06 tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật CAND năm 2018.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị CAND tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông trở lên. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Hồ sơ tuyển chọn

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau: Tờ khai thông tin đăng ký sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo mẫu của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú; Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

5. Trình tự tuyển chọn

Việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiến hành theo các bước như sau:

- Thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển.

- Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe; tổ chức thẩm tra, xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ; ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ;

- Tổ chức giao, nhận công dân về các đơn vị.

6. Chế độ, chính sách

Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân tham dự tuyển chọn được hưởng các chế độ, chính sách quy định như đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Trong thời gian phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân; khi hết thời hạn phục vụ được trợ cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm và được ưu tiên thi tuyển vào các trường CAND, được hưởng chế độ, chính sách khác theo quy định của Chính phủ.

Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

7. Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có từ đủ 16 tháng đến dưới 24 tháng phục vụ tại ngũ, phân loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự thi vào các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường CAND theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp được dự thi vào các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường CAND, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Đối tượng, tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

8. Xuất ngũ

Hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định thì được xuất ngũ. Trong trường hợp không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, hạ sĩ quan, chiến sĩ có thể được giải quyết xuất ngũ trước thời hạn. Điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, trách nhiệm và thủ tục giải quyết xuất ngũ và xuất ngũ trước thời hạn do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký vào ngạch dự bị.

Dự thảo Nghị định được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ ngày 05/4/2019 đến ngày 05/6/2019./.                


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới