Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi dự kiến được thông qua năm 2021

Dự thảo Luật thi đua khen thưởng sửa đổi dự kiến được thông qua tại kỳ họp tháng 5/2021 của Quốc hội (khóa XIV) có một số thay đổi về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

1.1. Đang thực hiện

Hiện nay, việc xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2003 đã được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 9 quy định:  Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

1.2. Dự kiến điều chỉnh

Tại Điều 21. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của dự thảo Luật thi đua khen thưởng mới quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Trong đó có 2 nội dung thay đổi quan trọng mà mọi người nên biết đó là để đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không nhất thiết phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (hoặc chiến sĩ tiên tiến) như hiện nay và trong dự thảo Luật mới cũng không còn khống chế phần trăm người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (trước đây người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”), mọi người chỉ cần đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và có sáng kiến, giải pháp cải tiến (gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm) được công nhận.

Việc viết sáng kiến kinh nghiệm (nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sư phạm ứng dụng) nên để được khen thưởng ở những danh hiệu cao hơn như Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh trở lên, hay các Huân, Huy chương...

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2.1. Đang thực hiện

Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định:

“1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.”

2.2. Dự kiến điều chỉnh

Tại dự thảo Luật thi đua khen thưởng dự kiến thông qua và dự kiến có hiệu lực từ 2021 thì tại Điều 72. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”:

1. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 02 lần được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

c) Lập được thành tích đột xuất trong lao động, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh hoặc lập được thành tích đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực.

Theo đó tiêu chuẩn để CC, VC, NLĐ để được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ngoài việc đã đạt Bằng khen cấp bộ, ban, ngành hoặc tỉnh chỉ cần được công nhận 5 năm liên tục đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (trước đây phải 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) mà chỉ cần 2 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 3 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (trong vòng 5 năm).


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới