Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

Dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố.

Theo dự thảo, quy định thời gian làm việc của giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là 42 tuần; trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, 5 tuần dành cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 1 tuần dành cho chuẩn bị năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới, 1 tuần dành cho tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Cũng 42 tuần là quy định thời gian làm việc của giáo viên trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Tuy nhiên, thời gian giảng dạy và hoạt động giáo dục được quy định là 37 tuần, 3 tuần dành cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới, 1 tuần dành cho việc tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Tương tự, thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cũng là 42 tuần, nhưng trong đó: 32 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục, 8 tuần dành cho xây dựng tài liệu, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới, 1 tuần dành cho việc tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

tt
Giờ chính tả của cô và trò trường TH Lê Văn Tám – TP. Cao Lãnh
 

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ và các ngày nghỉ khác. Trong đó, thời gian nghỉ hè của giáo viên (bao gồm cả nghỉ phép hằng năm) là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, 15 tiết ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông; Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, 17 tiết ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở; Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 là 12 tiết.

Định mức tiết dạy/năm đối với Hiệu trưởng được tính bằng: (2 tiết/tuần) x (số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được quy định); Định mức tiết dạy/năm đối với Phó Hiệu trưởng được tính bằng: (4 tiết/tuần) x (số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được quy định). Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông không được quy đổi các chức vụ kiêm nhiệm thay cho tiết dạy định mức được quy định tại điểm a, khoản 5 Điều này.

Giảm 4 tiết/tuần đối với giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, ở trường chuyên, trường bán trú và trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Giảm 3 tiết/tuần đối với giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người khuyết tật; Giảm 3 tiết/tuần đối với tổ trưởng chuyên môn; 1 tiết/tuần đối với tổ phó chuyên môn.

Giảm 4 tiết/tuần đối với giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng; giảm 2 tiết/tuần đối với giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn chỉ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của tiết kiêm nhiệm có số tiết dạy cao nhất.

Giáo viên kiêm Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên kiêm công tác Bí thư đoàn, Phó Bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Giáo viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần; Giáo viên kiêm Trưởng Ban thanh tra nhân dân trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được giảm 2 tiết/tuần; Giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường chỉ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất”.

Nữ giáo viên trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và trường dự bị đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết và giảm 4 tiết đối với nữ giáo viên tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 


Tác giả: Nguyễn Trí Phú – Sở GDĐT Đồng Tháp
Nguồn: www.muthibiscus.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới