Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ công chức, viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng/tháng kể từ 01 tháng 7 năm 2020, việc tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội ngày 11 thang 12 năm 2019, theo đó Bộ Nội vụ sẽ dự thảo và sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước…Trong khi đó, mức lương cơ sở lâu nay vẫn là một trong những căn cứ để tính lương, phụ cấp của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức.

Từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86/2019/QH14 của Quốc hội

Khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng từ 01 tháng 7 năm 2020 việc tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được điều chỉnh. Việc điều chỉnh này được thể hiện tại dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Công thức tính lương: Mức lương thực hiện từ 01/7/2020: 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính các khoản phụ cấp: Đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở sở, mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2020: 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp thực hiện từ 01/7/2020: [(Mức lương thực hiện từ 01/7/2020). Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1/7/2020 (nếu có)) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2020 (nếu có))] x (Tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Đối với khoản phụ cấp bằng số tiền cụ thể: Giữ nguyên như hiện nay.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu: Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ 01/7/2020: 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Mức hoạt động phí thực hiện từ 01/7/2020: 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

3. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Từ ngày 01/7/2020, quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng.

Quy định cụ thể về mức phụ cấp với các đối tượng này được thực hiện theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019.


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn: Phòng KHTC
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới