Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo hiểm y tế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: Trách nhiệm của ngành giáo dục

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015, quy định rõ: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, trong đó tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên (HS, SV) là nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho HS, SV là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội; là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Trước khi đưa ra Luật hóa về BHYT bắt buộc toàn dân, trong 25 năm thực hiện chính sách BHYT ở nước ta, ở từng giai đoạn phù hợp, lộ trình Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với từng nhóm đối tượng cũng được triển khai, ban đầu là với nhóm người lao động trong khu vực chính thức, đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, trẻ em dưới 06 tuổi, sau mở rộng dần đến người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn…Chính sách BHYT được thực hiện với HS, SV trên hai thập kỷ qua đã chứng minh tính đúng đắn, sự cần thiết khách quan, là giải pháp hữu hiệu giúp cho thế hệ trẻ đủ sức khỏe để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, rèn luyện, là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; trong đó, ngành giáo dục và đào tạo GDĐT), hệ thống trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các cấp có vai trò nòng cốt. Luật BHYT năm 2008 đã quy định HS, SV là một trong những nhóm đối tượng sớm được triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc từ 01/01/2010.

1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã quy định Bộ GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do Bộ  quản lý, trong đó có đối tượng HS, SV.

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế yêu cầu Bộ GDĐT chủ trì phối hợp Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện mở rộng Bảo hiểm y tế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên, đảm bảo đạt 100% tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế;

Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020, nhấn mạnh phải đẩy mạnh thực hiện Bảo hiểm y tế HS, SV, theo đó giao Bộ GDĐT, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y HSSV.

2. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục

Luật BHYT năm 2014 quy định các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đã quy định: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV 06 tháng hoặc 01 năm/ lần nộp vào Quỹ BHYT.

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định trích để lại cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế để mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị và dụng cụ y tế thông thường để tổ chức khám, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, HS, SV.Mức trích để lại cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bằng 7% tổng thu Quỹ BHYT tính trên tổng số HS, SV đang theo tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT (kể cả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác).

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể, chi tiết các nội dung của y tế trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã quy định việc bảo đảm các điều kiện về phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu; hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.

3. Thực trạng thu Bảo hiểm y tế và một số biện pháp khắc phục

3.1. Thực trạng

Hằng năm, Bộ GDĐT đều có công văn quán triệt, chỉ đạo các Sở GDĐT các tỉnh, thành phố, các trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng, trung cấp triển khai nghiêm túc BHYT đối với HS, SV, bao gồm cả công tác thu và tổ chức thực hiện y tế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường:

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho HS, SV và cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chính sách, pháp luật về BHYT và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HS, SV; Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn HSSV và cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo đúng quy định; Đảm bảo 100% tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của Quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Tham mưu đề xuất UBND các cấp về mức hỗ trợ BHYT đối với HS, SV từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về Bảo hiểm y tế.

Trong nhiều năm qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong tuyên truyền và hướng dẫn chi tiết công tác thu BHYTHS, cấp kinh phí y tế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường. Phương thức thu chia thành nhiều đợt cũng được nhiều Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố linh hoạt triển khai, thực hiện thu theo năm tài chính, đối với sinh viên mới nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT của những tháng còn lại trong năm tài chính, như vậy sẽ giảm sức ép các khoản phải đóng góp vào đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho phụ huynh, HS, SV.

Trong thực tế, có một số cơ sở giáo dục tổ chức thu nhiều khoản phải đóng góp vào đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, gây sức ép tài chính cho các hộ gia đình, bên cạnh những khoản đóng góp có tính chất bắt buộc, trong đó có BHYT thì có những khoản “thu hộ” như bảo hiểm thương mại nhưng các cơ sở giáo dục không tuyên truyền, phổ biến rõ cho cha mẹ HS tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh biết với việc thu BHYT là trách nhiệm của cả gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của các em. Điều này dẫn đến hiểu nhầm, thậm chí là hiểu sai bản chất ưu việt, tính nhân văn trong chính sách, pháp luật BHYT của Nhà nước; đánh đồng vai trò của cơ sở giáo dục trong thực hiện BHYT với việc thu các loại hình bảo hiểm thương mại.

3.2. Biện pháp khắc phục

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục; quán triệt thực hiện nghiêm túc BHYT, nhận thức rõ vai trò và thực hiện công tác thu, y tế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường theo đúng quy định pháp luật, với tinh thần trách nhiệm cao nhất;  Yêu cầu các cơ sở giáo dục phải phổ biến rõ tới cha mẹ HS, SV về nghĩa vụ tham gia Bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc đã được Luật hóa; Thực hiện công tác truyền thông thường xuyên, liên tục, đi sâu nắm bắt đặc thù và có hình truyền thông phù hợp, chất lượng, hiệu quả với từng nhóm đối tượng.

Bảo hiểm xã hội phải phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT, quán triệt nhận thức, trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật tới lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có hình thức tác động trực tiếp tới phụ huynh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, sinh viên qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tạo sự thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả công tác BHYT đối với HS, SV./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới