Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Nghị định bổ sung chính sách miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí, hỗ trợ chi phí tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2015 - 2016 đến năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020 - 2021.

Bổ sung chính miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí cho nhóm đối tượng là trẻ em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lớp mẫu giáo

Theo đó, Nghị định bổ sung thêm đối tượng được miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí là: “Trẻ em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lớp mẫu giáo 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được hưởng chính sách miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí theo quy định làm Đơn đề nghị miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí theo mẫu tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non”.

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP nêu rõ: “Trường hợp trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được hưởng chính sách miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí theo quy định tại Nghị định này đồng thời thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chỉ phải nộp bổ sung Đơn đề nghị miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí kèm theo Nghị định. Trình tự thủ tục xét duyệt hồ sơ, chi trả, cấp bù kinh phí miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí thực hiện theo quy định như đối với các đối tượng được miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí quy định tại Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Chính sách miễn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phí cho trẻ em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lớp mẫu giáo 5 tuổi quy định tại Nghị định này được thực hiện từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018 - 2019.


Nguồn: Phòng KHTC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới