Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới trong tuyển sinh Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non (tiếp theo)

4. Tuyển sinh tại các trường sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Quy chế này và đáp ứng yêu cầu của trường có quyền ĐKXT;Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh ĐKXT vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định này còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan; Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Quy chế này và được làm tròn đến hai  chữ số thập phân; Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn; Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được xem như từ chối nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung, nếu có; Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày. Trước ngày cuối của tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 và lịch tuyển sinh đợt 1, các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để loại số thí sinh đã nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 này ra khỏi danh sách xét tuyển các đợt tiếp theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh và các trường trong công tác tuyển sinh, bao gồm các thông tin về: chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh; cơ sở dữ liệu về kết quả kỳ thi THPT quốc gia; đề án tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh của các trường; hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát, xác định khu vực ưu tiên cho các trường THPT và tương đương tại địa phương theo các quy định hiện hành; Chỉ đạo các đơn vị thu nhận Phiếu đăng ký xét tuyển và Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng (gọi chung là thu nhận hồ sơ); chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh; nhập thông tin Phiếu ĐKDT và ĐKXT vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về công tác tuyển sinh.

5. Tuyển sinh tại các trường không sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

5.1. Yêu cầu về đảm bảo chất lượng đầu vào

Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc  điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên. Riêng các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 6,5 trở lên; ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét tuyển các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên.  Trình độ cao đẳng xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngành Giáo dục Mầm non có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 6.5 trở lên;

Đối với các ngành các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có chứng chỉ hành nghề trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên vào các ngành: Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;  Xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp THPT có tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 6,5 trở lên vào các ngành Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa; Các trường xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trình độ CĐ, ngành Giáo dục Mầm non phải quy định rõ trong đề án tuyển sinh cách thức xét tuyển.

5.2. Thi tuyển và xét tuyển

5.2.1. Thi tuyển

Các trưởng tổ chức thi các môn văn hóa, năng khiếu, đánh giá năng lực hoặc hình thức thi khác phải ban hành quy chế thi của trường, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Đào tạo; công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Nội dung quy chế thi của trường bao gồm: quy trình tổ chức và các quy định về chuẩn bị cho kỳ thi; tổ chức đăng ký dự thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo; chấm thẩm định; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm.

5.2.2. Xét tuyển

Việc xét tuyển được thực hiện theo Đề án tuyển sinh của trường. Các trường có thể lựa chọn các phương thức tuyển sinh: Sơ tuyển dựa vào kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực của thí sinh hoặc sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của trường khác hoặc của tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới để xét tuyển; Xét tuyển dựa vào kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở cấp THPT; Sử dụng đồng thời các phương thức tuyển sinh trên và phải công bố công khai chỉ tiêu đối với từng phương thức.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo quy định của Quy chế này, trong thời hạn do trường quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được hiểu là từ chối nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và trường được xét tuyển thí sinh khác; thí sinh xác nhận nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các trường khác.

III. Tuyển sinh đào tạo vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vừa làm; bằng thứ hai; chương trình tiên tiến; đào tạo theo đặt hàng và liên thông

1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (VLVH)

Tuyển sinh đào tạo VLVH và tuyển sinh văn bằng thứ hai VLVH thực hiện theo quy định tại Quy chế, trừ việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển do các trường quy định, thực hiện và chịu trách nhiệm giải trình.

2. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng thứ hai trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

2.1. Đối tượng tuyển sinh

 Người dự tuyển đào tạo cấp bằng đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thứ hai là người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lên. Riêng các ngành khối sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề chỉ tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng thứ hai đối với người có văn bằng thứ nhất thuộc khối ngành sức khoẻ hoặc khối ngành tự nhiên; Người dự tuyển đào tạo cấp bằng cao đẳng thứ hai ngành Giáo dục Mầm non là người đã có bằng tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trở lên.

2.2. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo khoản 2, Điều 34, Luật GDĐH (đã được sửa đổi bổ sung) và theo quy định sau:

- Các trưởng tổ chức thi tuyển phải quy định rõ môn thi; ban hành quy chế thi của trường, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Đào tạo; công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

- Nội dung quy chế thi của trường bao gồm: quy trình tổ chức và các quy định về chuẩn bị cho kỳ thi; tổ chức đăng ký dự thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo; chấm thẩm định; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra; xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm.

2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đối với các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền,  Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc điểm trung bình chung toàn khóa văn bằng 1 đạt loại giỏi.

Riêng các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao; Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại khá hoặc tốt nghiệp THPT loại khá hoặc điểm trung bình chung toàn khóa văn bằng 1 đạt loại khá trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành khác trong công tác tuyển sinh đào tạo cấp bằng thứ hai trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do các trường quy định và chịu trách nhiệm giải trình.

3. Tuyển sinh đào tạo chương trình chất lượng cao

Tuyển sinh đào tạo các chương trình có điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng đầu ra cao hơn chương trình chuẩn được gọi chung là chương trình chất lượng cao, thực hiện tuyển sinh theo quy định của Quy chế này. Riêng việc tổ chức xét tuyển được quy định như sau:

- Nếu xét tuyển các đối tượng theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì điểm trúng tuyển phải bằng hoặc cao hơn chương trình chuẩn cùng ngành đào tạo.

- Nếu xét tuyển các đối tượng đã trúng tuyển vào trường thì điều kiện trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao do trường quy định, phù hợp với quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình.

- Nếu trường tổ chức thi tuyển thì việc tổ chức thi phải theo quy định tại Quy chế này, thực hiện quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình.

4. Tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng

Việc tuyển sinh do Nhà nước đặt hàng đào tạo thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính Phủ về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Việc tuyển sinh do các chủ thể khác đặt hàng đào tạo và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thực hiện theo hợp đồng giữa các bên liên quan, không trái với quy định của pháp luật; Văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước hoặc thoả thuận giữa các bên và các thông tin liên quan phải được đưa vào thành phụ lục của đề án tuyển sinh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Quy chế này. Điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng, không thấp hơn điểm trúng tuyển của ngành đào tạo. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động thuộc các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ không tuyển đủ lao động theo nhu cầu sử dụng, cần đặt hàng đào tạo và cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thì điểm trúng tuyển có thể thấp hơn nhưng không thấp hơn quá 01 điểm (một điểm) so với điểm trúng tuyển của ngành đào tạo, tính theo thang điểm 30.

Các nội dung khác trong công tác tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng do các trường quy định, không trái với các quy định tương ứng của Quy chế này và chịu trách nhiệm giải trình.

5. Tuyển sinh đào tạo liên thông

5.1. Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển, do các trường quyết định. Nếu tổ chức thi tuyển thì phải thực hiện theo quy định tại các điểm a và b Điều 15 của Quy chế này.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do cơ sở đào tạo quy định và chịu trách nhiệm giải trình. 

5.2. Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy định như sau:

- Các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền,  Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi, hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đạt loại giỏi.

- Các ngành, Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, phải đạt một trong 3 tiêu chí sau: tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá,  hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đạt loại khá trở lên.

- Riêng đối với giáo viên đang làm việc, có nhu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liên thông để đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019 thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do cơ sở đào tạo quy định.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới