Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới trong tuyển sinh Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xin giới thiệu những nội dung chính của Dự thảo để nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân dân biết, góp ý đến ngày 21/02/2020.

I. Các trường phải xây dựng Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh của trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cung cấp đầy đủ các thông tin về tuyển sinh trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và các điều kiện đảm bảo chất lượng: cơ sở vật chất (phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phòng thực hành/thí nghiệm và các trang thiết bị chính yếu, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu), đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm trong một năm kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất so với năm tuyển sinh; Quy định chỉ tiêu tuyển sinh theo các hình thức tuyển sinh khác nhau (nếu có); ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với quy định; Quy định rõ về việc trường có sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh;  Đối với trường tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm phải quy định rõ cách thức xét tuyển; Ghi rõ năm bắt đầu đào tạo, quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định tự chủ của trường theo quy định của pháp luật.

Các trường đào tạo sư phạm có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT chuyên của tỉnh đạt tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và các điều kiện khác do trường quy định trong Đề án tuyển sinh của trường.

Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh các hình thức, loại hình đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 10/3 hàng năm và chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án; đồng thời, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Việc tuyển sinh của các trường được thực hiện theo Đề án tuyển sinh đã công bố, phù hợp với quy  định hiện hành. 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy

1. Đối tượng dự tuyển 

Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành. Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Có đủ sức khoẻ để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.  Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.  Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển. Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sau.

2. Tổ chức tuyển sinh 

2.1. Các trường có sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển

Xác định và công bố công khai tổ hợp các bài thi/môn thi để xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành. Trong đó Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Tự nhiên, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Xã hội là các bài thi; các môn thi thành phần của bài thi Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên, bài thi Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Xã hội là môn thi; Căn cứ hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quy định cụ thể và công bố công khai điều kiện xét tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển; Các trường có thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực, tổ chức thi năng khiếu và các  hình thức thi khác kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải ghi rõ trong Đề án tuyển sinh và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển; phương thức tổ chức thi, phương thức xét tuyển và đề thi minh họa; phải thực hiện quy trình xét tuyển quy định.

2.2. Các trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

Lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Giám đốc các đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, Hiệu trưởng các trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: ra đề thi, coi thi, chấm thi (nếu tổ chức thi tuyển); xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh;

Nếu sử dụng kết quả thi tuyển sinh của trường khác hoặc của tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới để xét tuyển phải quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của trường; Có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành);

Đảm bảo các yêu cầu: Không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội.

2.3. Các trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh; thực hiện các quyền và nhiệm vụ tương ứng với từng phương thức quy định;

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có chứng chỉ hành nghề nếu trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia và kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT hoặc kết hợp giữa điểm của trường tổ chức sơ tuyển hoặc thi tuyển với điểm thi THPT quốc gia và/hoặc kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của điểm thi THPT quốc gia, điểm kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT phải tương đương với các ngưỡng theo quy định của Quy chế này. Cụ thể:

- Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Đối với các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cổ truyền,  Răng - Hàm - Mặt, Dược tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tối thiểu là 8,0 trở lên.

Riêng các ngành: Điều dưỡng, Y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật hình ảnh y tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao tối thiểu là 6,5 trở lên.

Đối với ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao, điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT đối với các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế, tối thiểu là 5,0 trở lên.

Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, tối thiểu là 6,5 trở lên.

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

3.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng.

Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

- Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.

- Đối tượng 03: Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định; Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

- Đối tượng 04: Con liệt sĩ; Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 05: Thanh niên xung phong tập trung được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;  Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;

- Đối tượng 06: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

- Đối tượng 07: Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm; Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

3.2. Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường

Các trường công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo để xét tuyển thẳng trong Đề án tuyển sinh của trường.

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính thức;

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được xét tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ  thể dục, thể thao (TDTT) hoặc các ngành TDTT của các trường theo quy định của từng trường.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các ngành tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tương ứng trình độ ĐH, CĐ theo quy định của từng trường; Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải giải tư trong Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào CĐ theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải; Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT;

Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập THPT của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt (nếu cần thiết) theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365;

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;Những thí sinh này phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổ sung kiến thức 1 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước khi vào tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định.

Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quy chế này được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng.

Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải.

3.3. Chính sách ưu tiên theo khu vực

Thí sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liên tục và tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT (hoặc trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trung cấp) có chuyển trường thì thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở trường này, nửa thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm tuyển sinh.

Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú: Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH; ọc sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nêu trên; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ .

Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

- Khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

- Khu vực 2 (KV2) gồm các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

- Khu vực 3 (KV3) gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực:

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào quy định mức điểm ưu tiên ở điểm a khoản này, các trường tự xác định mức điểm ưu tiên theo đúng tỷ lệ quy định đối với việc xét tuyển theo các thang điểm khác. 


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới