Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số biện pháp triển khai thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương trong chương trình mới

I. Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

1. Chỉ đạo của Bộ

Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) hiện hành được ban hành theo Quyết định số 16/2016/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quy định một số nội dung GDĐT ở một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

- Đối với cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (TH), nội dung GDĐT có 04 tiết. Ngoài ra, tùy theo nội dung, giáo viên thực hiện tích hợp vào các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có liên quan.

- Ngày 07/7/2008, Bộ GDĐT ban hành Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nội dung GDĐP ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở (THCS) và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT) từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2008-2009. Sở GDĐT phải chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kiểm tra, đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá để xếp loại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh cuối tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ và cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Nội dung GDĐP phải góp phần thực hiện mục tiêu môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, gắn lý luận với thực tiễn. Khi giảng dạy, ngoài việc liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội, văn hoá, lịch sử địa phương trong các bài dạy còn phải thực hiện nội dung GDĐP trong giảng dạy các tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (bài, môđun, chủ đề...) đã quy định dành cho GDĐP; đưa nội dung GDĐP thành một phần của tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (bài, môđun, chủ đề...). Các nội dung GDĐP trong CTGDPT hiện hành được Bộ quy định rất cụ thể

2. Thực hiện của các địa phương

2.1. Biên soạn tài liệu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ, các Sở GDĐT đều đã trình Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố kế hoạch thực hiện GDĐP; chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định để ban hành tài liệu GDĐP. Tài liệu GDĐP được biên soạn có sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, công nghệ, các nhà hoạt động văn hoá, nghệ sỹ và nghệ nhân tiêu biểu am hiểu về địa phương…  Qua nghiên cứu tài liệu GDĐP hiện hành của tỉnh nhà và một số địa phương (Gia Lai, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Hưng Yên…), chúng tôi nhận thấy cách thực hiện của các địa phương tương đối giống nhau: Tài liệu GDĐT phân thành từng môn riêng (Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục công dân địa phương…), trong từng môn phân chia theo từng cấp (TH, THCS, THPT), trong từng cấp phân thành từng bài, từng tiết cụ thể. Tài liệu thường được in theo từng môn, thông thường có 02 quyển: sách dành cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và sách dành cho giáo viên với hướng dẫn giảng dạy cụ thể cho từng bài…Việc thực hiện như trên là đúng với chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 5774/BGDĐT-GDTrH, đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện trên quy mô toàn tỉnh, đảm bảo khối lượng kiến thức cung cấp, phù hợp với năng lực tiếp thu của từng đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Tuy nhiên, chúng tôi có cảm giác việc biên soạn tài liệu GDĐT như trên có phần “máy móc” và “rập khuôn” giống như nội dung giáo dục chính khóa (phân theo môn, bài cụ thể với cách dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được định hướng trong sách giáo viên). Trong quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo viên và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh dường như sẽ bị “đóng khung” trong nội dung, kiến thức của tài liệu, độ “mở” của tài liệu chắc chắn sẽ có nhưng chưa đủ “rộng” và phù hợp với thực tế của các địa phương trong từng tỉnh, thành phố.

2.2. Tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kiểm tra đánh giá

Trong Công văn số 5774/BGDĐT-GDTrH, Bộ cũng đã quy định cụ thể: Về tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: Hướng dẫn giáo viên căn cứ tài liệu đã được phê duyệt để soạn giáo án và tiến hành giảng dạy. Về phương pháp giảng dạy: Kết hợp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên lớp với tổ chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khoá nhằm tạo hứng thú tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử, kinh tế - xã hội địa phương cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Về kiểm tra, đánh giá: Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá như các phần khác trong chương trình bộ môn và sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh từng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ và cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Hằng năm, các Sở GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện nội dung giáo dục địa phương, tổ chức biên soạn bổ sung, cập nhật tài liệu và báo cáo về tình hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương với Bộ GDĐT để theo dõi, chỉ đạo.

Tuy nhiên, trong thực tế việc thực hiện nội dung GDĐP có được thực hiện đúng như chỉ đạo của Bộ hay không lại là …một việc khác. Thực tế không thể phủ nhận được đó là hiện nay, các môn khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính khóa còn không ít khó khăn vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan – trong đó, nguyên nhân chính là do tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chưa – nếu không muốn nói là không hứng thú tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập các môn này. Trong khi đó, nội dung GDĐP đa số là những nội dung có liên quan, bổ trợ cho các môn khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội đã nói trên, không bắt buộc phải dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vì: “ …Nếu chưa chuẩn bị được các điều kiện để thực hiện nội dung giáo dục địa phương, thời lượng dành cho phần này được dựng để ôn tập, củng cố môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đó.” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008, 1) thì rất khó để khẳng định tất cả các địa phương trong cả nước đều thực hiện tốt nội dung GDĐP.

Tóm lại, GDĐP không phải là vấn đề mới trong giáo dục phổ thông, GDĐP đã được Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2008-2009 với những hướng dẫn cụ thể về biên soạn tài liệu, nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá, sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để đánh giá, xếp loại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Tuy nhiên, do nội dung GDĐP trong chương trình hiện hành chỉ mang tính chất bổ trợ cho chương trình chính khóa, lại không bắt buộc phải thực hiện đối với các địa phương chưa chuẩn bị được các điều kiện để triển khai nên rất khó có điều kiện để đánh giá một cách chính xác hiệu quả của việc thực hiện nội dung GDĐP trong thời gian qua tại các địa phương trong cả nước – trong đó có tỉnh Đồng Tháp.

II. Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Cơ sở pháp lý

1.1. Nghị quyết của Quốc hội

“ …Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh cần đạt được sau mỗi cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trên phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường;” (Quốc hội, 2014, 2).

1.2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

“… Biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Các tài liệu này phải được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt”(Thủ tướng Chính phủ, 2015, 5).

1.3. Thông tư của Bộ GDĐT

“ Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của địa phương bổ sung cho nội dung bắt buộc thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.

Ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nội dung giáo dục địa phương được tích hợp với Hoạt động trải nghiệm. Ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông, nội dung giáo dục địa phương có vị trí tương đương các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác.

Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương; chỉ đạo việc tổ chức biên soạn, thẩm định  tài liệu về nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và báo cáo Bộ GDĐT phê duyệt” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018, 31)

2. Hướng dẫn của Bộ GDĐT về nội dung GDĐP trong CTGDPT mới

Sở GDĐT “ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ GDĐT” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019, 1).

Trong CTGDPT mới, thời lượng cho nội dung GDĐP được quy định:

- Ở cấp TH, nội dung GDĐP không quy định cụ thể về thời lượng, nội dung GDĐP được lồng ghép trong hoạt động trải nghiệm – một hoạt động giáo dục bắt buộc – với thời lượng 105 tiết/năm cho tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

- Ở cấp THCS và THPT, nội dung GDĐP không còn lồng ghép trong hoạt động trải nghiêm mà được tách thành “Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương” với thời lượng 35 tiết/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho tất cả các lớp từ lớp 6 đến lớp 12.

Về nội dung, Bộ GDĐT không quy định nội dung cụ thể nội dung GDĐP, cách làm này khác với chương trình hiện hành ở chỗ chương trình hiện hành quy định ngay chương trình GDĐP ở một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cụ thể như Lịch sử, Địa lý... và như vậy thì diện rất hẹp.  Trong khi đó, mỗi địa phương lại có nhu cầu khác nhau về đào tạo công dân của mình. Quan điểm của Ban soạn thảo CTGDPT mới là có một chương trình đảm bảo một mặt bằng đại trà, còn vẫn phải dành phần cho những địa phương có điều kiện hơn để có nội dung phát triển hơn, phù hợp hơn cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh địa phương.

Như vậy, nội dung GDĐP giữa CTGDPT mới và CTGDPT hiện hành có một số thay đổi mang tính chất căn bản:

- Về tính chất, nội dung GDĐP trong CTGDPT mới không còn mang tính chất “thứ yếu”, bổ trợ cho chương trình chính khóa như trong CTGDPT hiện hành mà đã trở thành nội dung giáo dục bắt buộc (ở cấp TH được lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm; ở cấp THCS và THPT, GDĐP có vị trí tương đương với các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác).

- Thời lượng bố trí cho nội dung GDĐP được quy định cụ thể và tăng rất nhiều so với CTGDPT hiện hành (ở cấp TH, nội dung GDĐP được bố trí trong 105 tiết hoạt động trải nghiệm/lớp; ở THCS và THPT, nội dung GDĐP được bố trí 35 tiết/lớp/ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365).

- Về nội dung, tuy Bộ vẫn giao cho địa phương chủ động xây dựng nhưng đã mở ra nhiều lĩnh vực (những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương). Bộ không quy định cụ thể nội dung GDĐP như Công văn số 5774/BGDĐT-GDTrH: Giảng dạy các tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (bài, môđun, chủ đề...) đã quy định dành cho GDĐP; Đưa nội dung GDĐP thành một phần của tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (bài, môđun, chủ đề...).

III. Một số biện pháp thực hiện nội dung giáo dục địa phương

1. Điều chỉnh dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giáo dục địa phương tiếp cận quan điểm, nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới

Nội dung GDĐP theo CTGDPT mới sẽ được triển khai theo lộ trình chung của việc đổi mới sách giáo khoa, CTGDPT từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021 ở lớp 1, chu kỳ đầu tiên của quá trình thay sách sẽ kết thúc vào năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2024-2025 ở lớp 5, 9 và 12. Như vậy, trong suốt thời gian từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021-2024-2025, nội dung GDĐP trong nhà trường sẽ được tổ chức thực hiện song song theo hai hình thức, các lớp thay sách sẽ dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung GDĐP theo CTGDPT mới, các lớp chưa thay sách vẫn dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo CTGDPT hiện hành.

Nội dung GDĐP giữa CTGDPT mới và CTGDPT hiện hành rất khác nhau, trong CTGDPT hiện hành, nội dung GDĐP chỉ mang tính “bổ trợ” cho chương trình chính khoa, trong kho đó ở CTGDPT mới, nội dung GDĐP là một nội dung giáo dục bắt buộc. Do vậy, việc điều chỉnh dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung GDĐP ngay từ thời điểm này theo hướng tiếp cận quan điểm của CTGDPT mới là cần thiết. Các biện pháp chỉ đạo, thực hiện việc điều chỉnh dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 GDĐP tiếp cận quan điểm, nội dung của CTGDPT mới:

1.1. Đánh giá thực trạng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 giáo dục địa phương

Tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng GDĐP trong thời gian qua nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá lý luận và thực trạng việc thực hiện nội dung GDĐP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đánh giá những việc làm được, hạn chế, bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kinh nghiệm để làm cơ sở triển khai nội dung GDĐP tỉnh Đồng Tháp khi thực hiện CTGDPT mới theo lộ trình.

Từ kết quả Hội thảo, định hướng cho nhà giáo và cán bộ quản lý điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện nội dung GDĐP trong thời gian chờ triển khai CTGDPT mới; Làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng nội dung GDĐP tỉnh Đồng Tháp đảm bảo tính chính xác, tính khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kế thừa và đáp ứng yêu cầu của CTGDPT mới.

1.2. Điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kiểm tra đánh giá

Cập nhật thêm các nội dung về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương vào tài liệu hiện có.

Từng bước điều chỉnh phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung GDĐP từ việc giảng dạy các tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (bài, môđun, chủ đề...) đã quy định dành cho GDĐP, đưa nội dung GDĐP thành một phần của tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (bài, môđun, chủ đề...) như hiện nay chuyển sang hướng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích hợp, khai thác sâu các nội dung có liên quan đến địa phương vào bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính khóa.

Trong kiểm tra đánh giá cuối tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ, cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, bổ sung nội dung GDĐP vào đề kiểm tra của các môn có liên quan với tỷ lệ và mức độ phù hợp.

2. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương mới

Do thay đổi về vai trò của nội dung GDĐP cũng như nội dung GDĐP trong CTGDPT mới, việc biên soạn tài liệu GDĐP mới là việc phải thực hiện. Từ kinh nghiệm thực tiễn của việc biên soạn tài liệu GDĐP hiện hành và những điểm mới của nội dung GDĐP trong CTGDPT mới, Đồng Tháp sẽ biên soạn tài liệu GDĐP mới theo hướng như sau:

2.1. Số lượng tài liệu

Nội dung GDĐP tỉnh Đồng Tháp trong CTGDPT mới sẽ không thực hiện theo kiểu phân chia từng môn (Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn địa phương…) và có riêng sách cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, giáo viên như trước.

Dự kiến chúng tôi sẽ thực hiện 02 tài liệu: Tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp cấp TH”; Tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp cấp THCS và THPT”. Việc biên soạn cho cấp THCS và THPT chung 01 tài liệu nhằm mục đích liên thông kiến thức của các nội dung GDĐP giữa 02 cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tránh việc đưa quá nhiều kiến thức vào nội dung, khó khăn cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong tiếp thu.

Ngoài tài liệu, dự kiến sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 01 phần mềm trực tuyến phục vụ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và giáo viên trong việc dạy và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung GDĐP.

2.2. Cấu trúc tài liệu

Trong tài liệu GDĐP của từng cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sẽ không phân thành từng môn, từng bài cụ thể như trước. Các nội dung có liên quan đến địa phương (những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp, thể thao…) sẽ được biên soạn thành các chuyên đề riêng. Trong quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung GDĐP, giáo viên sẽ khai thác các nội dung có liên quan trong từng chuyên đề để tích hợp chuyển tải đến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Do thực hiện theo từng chuyên đề riêng biệt nên sẽ không có hướng dẫn giảng dạy cụ thể cho giáo viên. Trong tài liệu sẽ có phần hướng dẫn giáo viên:

- Cách khai thác các nội dung có liên quan trong từng chuyên đề để cụ thể hóa thành nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chung của nhà trường.

- Cập nhật, bổ sung thêm các nội dung có liên quan tại địa phương (xã, huyện) nơi trường đang đóng để làm phong phú thêm nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

2.3. Các tổ chức phối hợp thực hiện tài liệu

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Hội Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; Trường Đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Đồng Tháp; Hội Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Lịch sử tỉnh Đồng Tháp; Liên hiệp các Hội Văn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp…

3. Bồi dưỡng năng lực dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung giáo dục địa phương

3.1. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả giáo viên và cán bộ quản lý trường phổ thông.

3.2. Nội dung bồi dưỡng

3.2.1. Bồi dưỡng đại trà cho nhà giáo và cán bộ quản lý

Vai trò của nội dung GDĐP trong CTGDPT mới.

Các nội dung GDĐP tỉnh Đồng Tháp trong tài liệu của từng cấp.

Các kỹ năng có liên quan: Kỹ năng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích hợp liên môn; Kỹ năng khai thác nội dung từ các chuyên đề trong tài liệu để tích hợp trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính khóa.

3.2.2. Bồi dưỡng chuyên sâu cho giáo viên trực tiếp dạy các môn, nhóm môn có liên quan đến nội dung giáo dục địa phương

Quan điểm xây dựng, nội dung chính của các chuyên đề trong tài liệu liên quan trực tiếp đến môn, nhóm môn được phân công giảng dạy.

Phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trong đó trọng tâm là phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích hợp liên môn

Hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nội dung GDĐP gắn với tổ chức hoạt động trải  nghiệm sáng tạo cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá nội dung GDĐP.

3.3. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

Lồng ghép với việc bồi dưỡng thay sách hàng năm theo lộ trình triển khai CTGDPT mới.

Tổ chức các Hội thảo chuyên đề. Mời các nhà khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đầu ngành, chủ biên sách giáo khoa các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của CTGDPT mới về địa phương báo cáo chuyên đề,

Kết hợp giữa bồi dưỡng của cơ quan quản lý với tự bồi dưỡng của nhà giáo.

4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

Không riêng gì nội dung GDĐP mà tất cả các nội dung giáo dục đều cần có các điều kiện đảm bảo để triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, nội dung GDĐP cũng như các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, nhóm môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và các hoạt động giáo dục khác trong CTGDPT mới không thể đòi hỏi riêng cho mình các điều kiện đảm bảo riêng đến triển khai thực hiện.

Các điều kiện đảm bảo triển khai nội dung GDĐP: tài liệu, thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cơ sở vật chất, con người… phải được chuẩn bị chung với các điều kiện đảm bảo triển khai tổng thể CTGDPT mới tại địa phương. Vấn đề cần thiết là phải nắm chắc một số điểm mang tính “đặc thù” của GDĐP để việc chuẩn bị được đầy đủ, chu đáo:

- Trong CTGDPT hiện hành, nội dung GDĐP chỉ là nội dung bổ trợ cho nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính khóa, trong CTGDPT mới GDĐP là nội dung giáo dục bắt buộc, có vị trí tương đương các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác. Do vậy, cần từng bước thay đổi nhận thức của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, giáo viên, cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và xã hội bằng các biện pháp phù hợp.

- Sách giáo khoa chính khóa do Bộ GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định còn Tài liệu GDĐP do UBND tỉnh chỉ đạo biên soạn, Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt. Do vậy, địa phương phải chủ động trong việc biên soạn tài liệu GDĐP đảm bảo triển khai thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai thay sách chung.

- Trong thực hiện nội dung GDĐP mới, cần chú ý hợp lý tính “địa phương trong địa phương” vì nội dung GDĐP chung được biên soạn cho cả tỉnh, khó có thể bao quát được tính đặc thù của từng huyện, xã… Để nội dung GDĐP đến và được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiếp nhận một cách thực chất, cần bổ sung thêm các nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương nơi trường đóng, nơi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh ở…Do vậy, ngay trong thời gian chuẩn bị triển khai CTGDPT mới – trong đó có nội dung GDĐP, các trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và GV cần chủ động chuẩn bị các nội dung có liên quan đến địa phương mình để lồng ghép, tích hợp vào dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

III. Kết luận

Nội dung GDĐP không phải là nội dung mới trong CTGDPT. Tuy nhiên, trong CTGDPT hiện hành, GDĐP chỉ là nội dung mang tỉnh chất bổ trợ cho nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính khóa, trong CTGDPT mới GDĐP là nội dung giáo dục bắt buộc.

Để triển khai có kết quả nội dung GDĐP trong CTGDPT mới, cần phải có bước chuẩn bị và thực hiện các biện pháp: Điều chỉnh dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 GDĐP tiếp cận quan điểm, nội dung của CTGDPT mới; Tổ chức biên soạn tài liệu GDĐP; Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo. Việc chuẩn bị và triển khai nội dung GDĐP phải thực hiện đồng bộ với việc chuẩn bị và triển khai CTGDPT mới./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006, 06/2016/QĐ-BGDĐT, 05/5/2016, Quyết định ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008, 5977/BGDĐT-GDTrH, 07/7/2008, Công văn hướng dẫn thực hiện nội dung GDĐP ở cấp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở và trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông từ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2008-2009.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018, 32/2018/TT-BGDĐT, 26/12/2018, Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019, 344/BGDĐT-GDTrH, 24/01/2019, Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

5. Quốc hội, 2014, 88/2014/QH13, 28/11/2014, Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Thủ tướng Chính phủ, 2015, 404/QĐ-Ttg, 27/3/2015, Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới