Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông năm 2020 – Dự kiến rút gọn thời gian, nội dung

Sáng ngày 05/5/2020, tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã có báo cáo về Kế hoạch thực hiện chương trình năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019 - 2020 và phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (THPT), tuyển sinh đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2020.

Kế hoạch thực hiện chương trình năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019 - 2020

Các nhà trường tổ chức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo khối lớp và có biện pháp tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo từng nhóm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh/lớp để thực hiện giãn cách hợp lý, bảo đảm an toàn cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, giáo viên khi đến trường. Trong đó:

- Ưu tiên tổ chức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 9 và lớp 12 đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước ít nhất 1 tuần so với các khối lớp còn lại; chia nhóm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh/lớp để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để bảo đảm yêu cầu giãn cách tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong lớp.

- Căn cứ tình hình và kinh nghiệm đã tổ chức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 9 và lớp 12 đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tiếp tục tổ chức cho các khối lớp còn lại (hoặc chia các nhóm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh/lớp) đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 luân phiên nhau theo hướng mỗi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chỉ đến trường một số buổi/tuần.

- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong trường; tổ chức chào cờ trong lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

- Kết hợp giữa dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tuyến (qua Internet, trên truyền hình) hoặc giao cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở nhà và dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở trường, bảo đảm hoàn thành chương trình đã được tinh giản trước ngày 15/7/2020. Tùy theo thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trở lại trường và điều kiện tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình, các nhà trường bố trí linh hoạt thời lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên lớp, dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình đối với từng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cụ thể.

- Bộ GDĐT tiếp tục hướng dẫn các địa phương, nhà trường tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp với tình hình diễn biến của bệnh dịch để bảo đảm thời gian hoàn thành chương trình năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước ngày 15/7/2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Năm nay, thí sinh thi 03 bài thi bắt buộc và 01 bài thi tự chọn; rút ngắn thời gian thi trong 02 ngày với 4 buổi thi; đề thi giảm bớt áp lực cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Các trường ĐH, CĐ cũng chủ động hơn trong phương án tuyển sinh.

Bộ GDĐT phân cấp cho các địa phương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Mục đích là tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong các nhà trường. Kỳ thi gồm các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tự nhiên (KHTN) và Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xã hội (KHXH). Trong đó: Bài thi tổ hợp KHTN gồm 03 môn thành phần Vật lý, Hóa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; bài thi tổ hợp KHXH gồm 03 môn thành phần Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân (đối với thí sinh là tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh Giáo dục THPT); gồm 02 môn thành phần Lịch sử, Địa lý (đối với thí sinh là tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên Giáo dục thường xuyên); mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

Thí sinh là tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải thi 03 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh là tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên Giáo dục thường xuyên (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải thi 02 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh GDTX có thể dự thi thêm bài Ngoại ngữ.

Thí sinh tự do tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ GDĐT cung cấp. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Thời gian làm bài thi cụ thể như sau: Ngữ văn: 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; bài thi KHTN và KHXH: 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần. Kỳ thi được tổ chức trong 02 ngày với 04 buổi thi: 01 buổi thi bài thi Ngữ văn, 01 buổi thi Toán, 01 buổi thi Ngoại ngữ và 01 buổi thi bài thi tổ hợp.

Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ GDĐT công bố. Đề thi dùng chung cho cả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh giáo dục THPT và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên GDTX. Bộ GDĐT xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi đồng loạt cùng một thời điểm trong cả nước nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng chung trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Về công tác tổ chức thi (coi thi, chấm thi, phúc khảo), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các địa phương) chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi ở địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Các địa phương thành lập các Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh của địa phương theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT ban hành (gọi tắt là Quy chế thi).

Hội đồng thi thực hiện các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế thi; mỗi Hội đồng thi có các Điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Cán bộ tham gia công tác tổ chức thi là cán bộ, giáo viên của địa phương (cán bộ coi thi, giám sát thi sẽ là giáo viên của tỉnh và có sự đổi chéo giáo viên giữa các trường với nhau).

Bộ GDĐT ban hành Quy chế và hướng dẫn công tác thi; hướng dẫn và tổ chức thanh tra, giám sát công tác tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT tại các địa phương. Bộ GDĐT xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng và đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho các khâu tổ chức thi và sử dụng kết quả thi. Các phần mềm được thiết kế đảm bảo an toàn, bảo mật, phục vụ tốt nhất cho quá trình tổ chức thi và sử dụng kết quả thi.

Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định và cử các đoàn do Thanh tra tỉnh/thành phố chủ trì đến làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Giám đốc sở GDĐT tỉnh ra quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại Hội đồng thi.

Kết quả kỳ thi được các sở GDĐT dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được cụ thể hóa trong Quy chế thi. Học sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hết chương trình nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được Hiệu trưởng trường THPT hoặc Giám đốc trung tâm GDTX cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ

Công tác tuyển sinh được các cơ sở giáo dục ĐH triển khai theo tinh thần tự chủ, đúng quy định của Luật Giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, với các phương thức tuyển sinh khác nhau như sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 THPT (tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ), phỏng vấn, kiểm tra,… hoặc bổ sung các cách đánh giá khác để tuyển sinh cho phù hợp.

Các trường tốp đầu, có mức độ cạnh tranh cao thì có thể tổ chức kỳ thi riêng theo quy định của Bộ GDĐT (ví dụ kỳ thi đánh giá năng lực) để tuyển sinh. Kỳ thi này do các trường tự tổ chức độc lập hoặc liên kết thành nhóm tuyển sinh.

Có thể tổ chức tuyển sinh nhiều đợt khác nhau trong năm (như nhiều cơ sở giáo dục ở các nước đã thực hiện). Bộ GDĐT điều chỉnh quy chế tuyển sinh phù hợp với quy định tự chủ của các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo Luật Giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: chinhphu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới