Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra Bộ GDĐT năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020 khối Sở Giáo dục và Đào tạo. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đến dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, công tác thanh tra có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường nền nếp kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Các sở GDĐT đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đối với phòng GDĐT và cơ sở giáo dục trực thuộc; quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ thanh tra sở, cộng tác viên thanh tra sở, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tổ chức hoạt động thanh tra, xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật. Năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, các sở GDĐT đã tổ chức 1.089 cuộc thanh tra (trong đó: thanh tra hành chính được 312 cuộc; thanh tra chuyên ngành được 704 cuộc; thanh tra đột xuất được 73 cuộc). Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào việc triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành, một số chuyên đề trọng tâm của công tác quản lý, những vấn đề nóng, bức xúc như: Dạy thêm, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thêm, thu chi đầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sử dụng văn bằng chứng chỉ; việc tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; …

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kịp thời chấn chỉnh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Có 11 sở GDĐT đã thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính; phát hiện sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản như chi sai, thu sai, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách, nhập nguồn kinh phí, trả lại cho cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý các sai phạm, kiểm điểm rút kinh nghiệm cán bộ quản lý, giáo viên.

Hoạt động thanh tra đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành; tác động tới hệ thống, góp phần tích cực cho công tác quản lý giáo dục của địa phương, là thông tin quan trọng giúp Giám đốc các Sở GDĐT quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Theo báo cáo từ các Sở GDĐT và theo dõi xử lý đơn của Thanh tra Bộ, năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, các Sở GDĐT đã nhận 2.177 đơn, trong đó có 950 đơn không đủ điều kiện, 198 đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết; 1.246 đơn không thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 9 đơn thư kéo dài đã được giải quyết.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kế hoạch thanh tra của một số sở GDĐT chưa cụ thể, còn dàn trải, chưa tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, chưa chọn đúng những vấn đề bức xúc trong dư luận; số cuộc thanh tra quá nhiều. Một số sở chưa kịp thời rà soát, phát hiện vấn đề để thanh tra đột xuất, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; một số Sở GDĐT có lực lượng thanh tra còn mỏng, khó khăn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tại một số địa phương cộng tác viên thanh tra được bồi dưỡng nghiệp vụ còn ít.

Năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020, công tác thanh tra sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác thanh tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và đổi mới công tác thanh tra; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành, các vấn đề bất cập trong thực tiễn và dư luận phản ánh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; phối hợp hiệu quả hoạt động thanh tra tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác thanh tra trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vừa qua, các sở GDĐT đã thực hiện hoạt động thanh tra theo hướng chuyển từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra công tác quản lý, chuyên nghiệp hóa hoạt động thanh tra; chú trọng thanh tra gắn với chức năng quản lý nhà nước của sở GDĐT theo phân cấp. Kết quả đạt được của công tác thanh tra giáo dục đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh những sai phạm, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động giáo dục, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDĐT và mang lại niềm tin cho xã hội về giáo dục và đào tạo.

Năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020 cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thanh tra từ Bộ đến các Sở, đến người đứng đầu các cơ sở giáo dục và trực tiếp là đội ngũ làm công tác thanh tra tại các địa phương. Lực lượng thanh tra cần phải nhanh - mạnh - tinh nhuệ trong công tác thanh, kiểm tra các hoạt động của ngành, phải làm sao khiến các cá nhân, đơn vị sự nghiệp giáo dục phải "tâm phục, khẩu phục" trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. Lực lượng thanh tra cần phải nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong bối cảnh mới, tình hình và thời cuộc mới... cần phải chủ động hơn, các địa phương phải chủ động rà soát lại mọi góc cạnh, mọi hoạt động của ngành dựa trên đặc thù của địa phương để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho hiệu quả, tuyệt đối không để bỏ sót bất cứ lĩnh vực nào.

Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chỉ thị của Bộ GDĐT để tổ chức thanh tra, từ đó có tác động đến toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT nhận xét, công tác thanh tra giáo dục thời gian qua đã vững bước, sau khi Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới. Qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị, yêu cầu thanh tra các cơ sở cần đi sâu, đi vào căn cốt của các vấn đề nóng bỏng mà xã hội đã và đang bức xúc. Cùng bàn thảo, đi sâu vào bản chất của các vấn đề mà công tác thanh tra chúng ta nhìn thấy khi thanh tra như: lạm thu, liên kết đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ… để từ đó có các giải pháp thực hiện tốt hơn việc đổi mới hoạt động thanh tra của ngành.

Trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tới, các sở GDĐT khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, nội dung kế hoạch cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục, bám sát Chỉ thị của Bộ GDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra phù hợp tình hình thực tế và công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương, tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra góp phần tăng cường nền nếp kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương và toàn ngành giáo dục./.


Tác giả: Lý Bảo Toại
Nguồn: Thanh tra Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới