Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa ưu điểm của chương trình giáo dục hướng nghiệp hiện hàn. Đồng thời, bám sát nội dung Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025”.

Ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, GDHN được tích hợp vào nội dung giáo dục của một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục như Tự nhiên và Xã hội, Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm. Ở cấp THCS, GDHN tiếp tục được tích hợp vào các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đồng thời được biên soạn thành một số chủ đề ở các môn Công nghệ, Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Nghệ thuật, Giáo dục công dân và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong hai năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cuối cấp. Ở cấp THPT, GDHN được thực hiện ở tất cả các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục.

Trong Chương trình GDPT mới, GDHN có vai trò quan trọng trong hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và được tích hợp trong một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục:

1. Công nghệ

Giáo dục công nghệ phổ thông chuẩn bị cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường và xã hội; hình thành và phát triển các thành phần năng lực công nghệ: nhận thức, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kỹ thuật; chuẩn bị cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tri thức, kĩ năng nền tảng để lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Giáo dục hướng nghiệp trong môn Công nghệ được triển khai chủ yếu ở các lớp cuối cấp THCS và toàn bộ giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

- Cấp THCS: Ở lớp 7 và lớp 8, Chương trình môn Công nghệ giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tìm hiểu các ngành nghề liên quan tới các lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện. Ở lớp 9, Chương trình môn Công nghệ giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tìm hiểu hệ thống nghề nghiệp, hệ thống giáo dục quốc dân, thị trường lao động và phương pháp lựa chọn nghề nghiệp. Học sinh chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 một mô đun có tính nghề về công nghiệp, nông nghiệp hoặc dịch vụ; từ đó đánh giá khả năng của bản thân đối với nghề nghiệp đó.

- Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, môn Công nghệ trang bị cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tri thức nền tảng và các năng lực cốt lõi phù hợp với sự lựa chọn ngành nghề thuộc một trong hai định hướng công nghiệp hoặc nông nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT.

2. Môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0, có nhiều ngành nghề và việc làm mới xuất hiện đòi hỏi kiến thức, kỹ năng tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chuyên sâu. Môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có cơ hội góp phần giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh định hướng nghề nghiệp tương lai hoặc ra đời khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Do vậy, Chương trình môn Tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 rất coi trọng giáo dục hướng nghiệp.

Chương trình dành từ 6% đến 10% cho các chủ đề hướng nghiệp với tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Đồng thời, tích hợp giáo dục hướng nghiệp thông qua việc giới thiệu cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh một số nghề nghiệp liên quan tới ứng dụng tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, mạng máy tính và Internet, một số chủ đề hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện các dự án tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, tạo sản phẩm số.

3. Môn Giáo dục công dân

Giáo dục hướng nghiệp cũng thể hiện rõ trong môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

- Ở cấp THCS, Chương trình môn Giáo dục công dân yêu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân sau THCS với sự tư vấn của thầy giáo, cô giáo và người thân. Nội dung giáo dục hướng nghiệp được tích hợp vào các chủ đề: Xác định mục tiêu cá nhân, Sống có lý tưởng, Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Ở cấp THPT, Chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật yêu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh bước đầu biết tạo lập, xây dựng ý tưởng cho một hoạt động kinh doanh nhỏ; lựa chọn được mô hình hoạt động kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân; xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân sau THPT. Chương trình hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tìm hiểu những chủ đề và chuyên đề tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập làm nền tảng cho định hướng nghề nghiệp như: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế, Thị trường và cơ chế thị trường, Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh, Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ (lớp 10); Lạm phát, thất nghiệp, Thị trường lao động, Việc làm, Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh, Đạo đức kinh doanh, Một số vấn đề về luật pháp lao động (lớp 11); Hội nhập kinh tế quốc tế, Lập kế hoạch kinh doanh, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế, Một số vấn đề về Luật Doanh nghiệp.

4. Môn Nghệ thuật

Môn Nghệ thuật là một môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ghép, gồm hai môn là Âm nhạc và Mỹ thuật.

4.1. Âm nhạc

Chương trình môn Âm nhạc góp phần định hướng nghề nghiệp cho những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có năng khiếu và nguyện vọng được làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến âm nhạc.

- Từ lớp 1 đến lớp 9, bên cạnh việc hình thành và phát triển các năng lực âm nhạc cơ bản, thông qua các hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập âm nhạc đa dạng và phong phú như hát, đọc nhạc, nghe nhạc, chơi nhạc cụ và thưởng thức âm nhạc, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh còn được tạo điều kiện để nhận ra sở trường và phát huy năng khiếu âm nhạc của bản thân và bước đầu có ý thức về nghề nghiệp.

- Trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, Chương trình môn Âm nhạc giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nâng cao năng lực âm nhạc và kĩ năng thực hành, mở rộng hiểu biết về âm nhạc trong mối tương quan với các yếu tố lịch sử, văn hoá và xã hội; giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc, có định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân...

Nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trọng tâm bao gồm những kiến thức và kĩ năng âm nhạc mở rộng, nâng cao về hát, chơi nhạc cụ, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thưởng thức âm nhạc (thời lượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập là 70 tiết/năm). Bên cạnh đó, những tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có sở thích và năng khiếu âm nhạc có thể chọn các chuyên đề tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập (35 tiết/năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365) về kĩ năng biểu diễn âm nhạc, phương pháp soạn đệm cơ bản, sử dụng một số phần mềm âm nhạc để phát triển kĩ năng, kiến thức có thể chuẩn bị cho những nghề nghiệp liên quan đến âm nhạc trong tương lai.

4.2. Mỹ thuật

Trong môn Mỹ thuật, nội dung giáo dục hướng nghiệp được thực hiện qua mạch Mỹ thuật ứng dụng. Ở cấp tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, chương trình hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tìm hiểu và làm các sản phẩm thủ công, như đồ chơi, đồ dùng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất bằng vật liệu sẵn có; thông qua đó, giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh làm quen với các nghề thủ công phổ biến ở địa phương, góp phần giáo dục hướng nghiệp.

Ở cấp THCS, chương trình lớp 8, lớp 9, mỗi lớp dành khoảng 10% tổng thời lượng của chương trình cho nội dung giáo dục hướng nghiệp.

Ở cấp THPT, chương trình gồm nhiều nội dung lựa chọn gắn với các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, như: Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Lý luận và lịch sử mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa; trong đó có một số ngành nghề có ưu thế tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh…

5. Hướng nghiệp trong hoạt động trải nghiệm

Hoạt động hướng nghiệp là một trong bốn mạch nội dung hoạt động chính và được thực hiện trong cả hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp, giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hiểu biết về nghề nghiệp và những phẩm chất liên quan tới nghề nghiệp, có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sự tư vấn của thầy cô và gia đình, biết lập và thực hiện kế hoạch tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.

Nội dung hoạt động hướng nghiệp gồm:

- Tìm hiểu nghề nghiệp (Ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của nghề. Tìm hiểu yêu cầu về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Tìm hiểu thị trường lao động);

- Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp (Tự đánh giá sự phù hợp của bản thân với định hướng nghề nghiệp. Rèn luyện phẩm chất và năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp);

- Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập theo định hướng nghề nghiệp (Tìm hiểu hệ thống trường trung cấp, cao đẳng, đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác của địa phương, Trung ương. Tham vấn ý kiến của thầy cô, người thân và chuyên gia về định hướng nghề nghiệp. Lựa chọn cơ sở đào tạo trong tương lai và lập kế hoạch tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp).


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới