Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để lấy ý kiến của nhân dân. Theo dự thảo Thông tư, cơ sở vật chất các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được quy định như sau:

1. Địa điểm, quy mô, diện tích

1.1. Yêu cầu vị trí đặt trường, điểm trường: Phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương; Môi trường xung quanh bảo đảm an toàn đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên; Có kết nối giao thông thuận lợi cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; đáp ứng yêu cầu phòng, chống cháy, nổ.

1.2. Trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 40 lớp; Căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đến trường. Bố trí không quá 5 điểm trường.

1.3. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và đặc điểm vùng miền với bình quân tối thiểu 10m2 cho một tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đối với khu vực đồng bằng, trung du; 6m2 cho một tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đối với khu vực thành phố, thị xã và miền núi. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nội trú.

1.4. Định mức diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình: Khối phòng hành chính quản trị được thực hiện theo các quy định hiện hành; Các khối: phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; phòng hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; phục vụ sinh hoạt được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này. Các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và tổ chức các hoạt động giáo dục cao không quá 03 tầng; bảo đảm điều kiện cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng.

2. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu

2.1. Khối phòng hành chính quản trị: Phòng Hiệu trưởng: có phòng làm việc và đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; Phòng Phó Hiệu trưởng: có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; Văn phòng: bảo đảm có 01 phòng; có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành; Phòng bảo vệ: bảo đảm có 01 phòng; đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi; Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên: bố trí theo các khối phòng chức năng, trường hợp khu riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường. Bố trí phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt; bảo đảm số lượng thiết bị: đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01chậu rửa tay/02 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên: có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường.

2.2. Khối phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập: Phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: bảo đảm mỗi lớp có một phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 riêng; có thể sử dụng làm nơi nghỉ trưa cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (nếu có); được trang bị đầy đủ: Bàn, ghế tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống đèn và hệ thống quạt; hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Phòng giáo dục nghệ thuật: có tối thiểu 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành; Phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 - Công nghệ: có tối thiểu 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành; Phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: có tối thiểu 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành; Phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ: có tối thiểu 01 phòng; trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.

2.3. Khối phòng hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; Thư viện: mỗi trường có một thư viện, mỗi điểm trường có tủ sách dùng chung; thư viện bao gồm kho sách, khu quản lý (nơi làm việc của nhân viên thư viện), phòng đọc sách cho giáo viên và phòng đọc sách cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Phòng thiết bị giáo dục: có tối thiểu 01 phòng; có đầy đủ giá, tủ để đựng và bảo quản thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của toàn trường; Phòng hỗ trợ giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khuyết tật tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hòa nhập và tư vấn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: bảo đảm có 01 phòng, bố trí ở tầng 1; Phòng truyền thống: bảo đảm có 01 phòng; trang bị đầy đủ các thiết bị; Phòng hoạt động Đội: bảo đảm có 01 phòng; trang bị đầy đủ các thiết bị; có thể kết hợp với phòng truyền thống.

2.4. Khối phụ trợ; Phòng họp: bảo đảm có 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành; sử dụng làm nơi sinh hoạt chung và làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy; Phòng Y tế trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: bảo đảm có 01 phòng; có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu, giường bệnh; Nhà kho: bảo đảm có 01 phòng; nơi để dụng cụ chung và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phẩm của trường;  Khu để xe tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: có mái che; bố trí khu vực để xe cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khuyết tật gần lối ra/vào; Khu vệ sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: bố trí theo các khối phòng chức năng, trường hợp khu riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường. Bố trí phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt, bảo đảm cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng; bảo đảm số lượng thiết bị: đối với nam 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chậu rửa cho 30 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (trường hợp làm máng tiểu bảo đảm chiều dài máng 0,6m cho 30 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh), có tường/vách ngăn giữa chỗ đi tiểu và xí; đối với nữ 01 xí và 01 chậu rửa cho 30 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Cổng, hàng rào: khuôn viên của trường, điểm trường phải ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào bảo vệ (tường xây hoặc hàng rào cây xanh), bảo đảm vững chắc, an toàn. Cổng trường, điểm trường phải kiên cố, vững chắc để gắn cổng và biển tên trường.

2.5. Khu sân chơi, thể dục thể thao: Có một sân chung của nhà trường để tổ chức các hoạt động của toàn trường; sân phải bằng phẳng, có cây xanh bóng mát; Sân thể dục thể thao bảo đảm an toàn và có dụng cụ, thiết bị vận động cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; ngăn cách với các khối phòng chức năng bằng dải cây xanh cách ly.

2.6. Khối phục vụ sinh hoạt: Nhà bếp (đối với trường có tổ chức nấu ăn): độc lập với khối phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập; dây chuyền hoạt động một chiều, hợp vệ sinh;  Kho thực phẩm (đối với trường có tổ chức nấu ăn): phân chia riêng biệt kho lương thực và kho thực phẩm; có lối nhập, xuất hàng thuận tiện, độc lập và phân chia khu vực cho từng loại thực phẩm; có thiết bị bảo quản thực phẩm; Nhà ăn (đối với trường có tổ chức bán trú, nội trú): trang bị đầy đủ các thiết bị; bảo đảm phục vụ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Phòng ở nội trú (đối với trường có tổ chức nội trú): bố trí phòng ngủ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, có khu vệ sinh và nhà tắm; phân khu cho nam, nữ riêng biệt; trang bị đầy đủ các thiết bị; Phòng quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh (đối với trường có tổ chức nội trú): bố trí cho giáo viên quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nội trú.

2.7. Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng, bảo đảm các quy định và tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định hiện hành; hệ thống thoát nước, cống thu gom kết hợp rãnh có nắp đậy và hệ thống xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước thải theo quy định trước khi thải ra môi trường; Hệ thống cấp điện: bảo đảm đủ công suất và an toàn phục vụ hoạt động của trường; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: bảo đảm theo các quy định hiện hành; Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc: điện thoại; kết nối mạng internet phục vụ các hoạt động của trường;Khu thu gom rác thải: bố trí độc lập, cách xa các khối phòng chức năng; có lối ra vào riêng, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển rác; ở cuối hướng gió, có hệ thống thoát nước riêng, không ảnh hưởng đến môi trường.

2.8. Các hạng mục công trình trên được xây dựng kiên cố, bán kiên cố hoặc tạm thời. Tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 50%; công trình bán kiên cố không dưới 40% và công trình tạm không quá 10%.

2.9. Thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được trang bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1

Các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 bảo đảm các quy định cơ sở vật chất tối thiếu và đảm bảo các quy định sau:

3.1. Khối phòng hành chính quản trị: Có phòng làm việc riêng cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể: bảo đảm có 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.

3.2. Khối phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập: Phòng giáo dục nghệ thuật: đối với trường có quy mô lớn hơn 20 lớp có tối thiểu 02 phòng, trong đó 01 phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mỹ thuật, 01 phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 âm nhạc; Phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tin tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365: đối với trường có quy mô lớn hơn 20 lớp có tối thiểu 02 phòng; Phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoại ngữ: đối với trường có quy mô lớn hơn 20 lớp có tối thiểu 02 phòng.

3.3. Khối phòng hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập: Thư viện: có phòng đọc cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tối thiểu 35 chỗ, phòng đọc giáo viên tối thiểu 20 chỗ.

3.4. Khối phụ trợ: Phòng nghỉ giáo viên: bố trí liền kề với khối phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, bảo đảm 10 lớp có 01 phòng; Khu vệ sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh: khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Khu sân chơi, thể dục thể thao có khu vực tập thể dục thể thao có mái che.

3.5. Khối phục vụ sinh hoạt: Phòng sinh hoạt chung (đối với trường tổ chức nội trú): bố trí trong khu vực nội trú, gần phòng ở nội trú tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; trang bị đầy đủ các thiết bị.

3.6. Tỷ lệ các công trình kiên cố không dưới 70%; bán kiên cố không quá 30% và không có công trình tạm.

3.7. Mỗi điểm trường (nếu có) không ít hơn 02 lớp.

3.8. Mật độ sử dụng đất: Diện tích xây dựng công trình: không quá 40%; Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi, sân thể dục thể thao): không nhỏ hơn 40%; Diện tích giao thông nội bộ: không nhỏ hơn 20%.

4. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2

Các trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 bảo đảm các quy định cơ sở vật chất mức độ 1 và các quy định sau:

4.1. Khối phòng hỗ trợ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập: Phòng truyền thống và Phòng hoạt động Đội bố trí riêng biệt.

4.2. Khối phụ trợ: Phòng giáo viên: sử dụng làm nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.

4.3. Khu sân chơi, thể dục thể thao: Bố trí các sân tập thể dục thể thao riêng cho từng môn; Nhà đa năng: đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao và hoạt động chung của trường; Bể bơi.

4.4. Khối phục vụ sinh hoạt: Nhà ăn: bảo đảm có nhà ăn phục vụ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, giáo viên và nhân viên của trường.

4.5. Các hạng mục công trình được xây dựng kiên cố và cấp công trình xây dựng từ cấp III trở lên.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới