Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch Covid – 19

Sáng ngày 25/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Sở GDĐT về các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất đã báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid – 19 của ngành GDĐT; Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 báo cáo về giải pháp giảm tải chương trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019 – 2020, tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tuyến qua Internet.

Có 10 ý kiến phát biểu từ các Sở GDĐT, tập trung vào 3 vấn đề lớn là phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến, tinh giản nội dung chương trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng trong giai đoạn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh không thể đến trường này, các nhà trường, giáo viên vẫn có trách nhiệm tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bằng nhiều hình thức khác nhau cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, để đảm bảo quyền lợi và nhu cầu được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của các em, đảm bảo việc hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình. Trong các hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 khác này, dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên internet, truyền hình, là giải pháp tình thế cần áp dụng rộng rãi. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên internet, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh các vùng mà điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kết nối internet hạn chế, việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập có thể không đảm bảo. Việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình với khung giờ phát sóng cố định có thể gây khó khăn cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tham dự hoặc lĩnh hội được đầy đủ nội dung bài giảng… Nhưng trong tình huống việc tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tiếp quá khó khăn như hiện nay, ta cần áp dụng và phát huy tối đa ưu điểm của các phương thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tuyến, để đảm bảo việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, đảm bảo việc hoàn thành chương trình. Đây cũng là cơ hội để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, giáo viên, ngành giáo dục cả nước làm quen với ứng dụng những công nghệ số hiện đại vào đổi mới các hình thức tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Bộ GDĐT đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ, giúp việc tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình của các nhà trường, giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh được thuận lợi. Ví dụ như phối hợp với các đài truyền hình để tăng số lượng kênh phát sóng, tăng thời lượng phát sóng các chương trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Các bài giảng, ngoài phát sóng trên truyền hình sẽ được đăng tải trên các nền tảng số khác, để đảm bảo tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có thể tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lại và lĩnh hội được đầy đủ được kiến thức.

Đối với việc dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình, theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, phải kết hợp với hỗ trợ trực tiếp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh để kiểm soát được việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của các em, cũng như đánh giá khả năng tiếp thu của người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Theo đó, giáo viên thông báo lịch phát sóng cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, phối hợp với gia đình tổ chức cho các em tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập. Giáo viên cần xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo bài, biên soạn các bài tập, giao nhiệm vụ cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện sau giờ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình. Quá trình các em theo tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, giáo viên cũng cần có biện pháp để tương tác với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, khó khăn cho người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lại, tất cả các nhà trường phải dành thời lượng thích đáng để bổ trợ kiến thức đã dạy trên truyền hình cho các em, nhằm đảm bảo mọi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đều lĩnh hội được đầy đủ nội dung cốt lõi theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình.

Đối với việc đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình, để đảm bảo công bằng cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, theo Thứ trưởng, Bộ GDĐT thống nhất ý kiến việc kiểm tra định kỳ, cuối kỳ sẽ được thực hiện tại các nhà trường khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lại. Trước đó, khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh mới quay lại trường, các em sẽ được cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình. Đối với việc đánh giá thường xuyên thì trong quá trình tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tiếp giao nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thông qua nhiều hình thức như: sản phẩm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, kết quả thực hành thí nghiệm… Việc đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình phải đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực, vì quyền lợi của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Khi đáp ứng các điều kiện này, kết quả đánh giá được công nhận theo quy định hiện hành. Bộ GDĐT sẽ sớm ban hành hướng dẫn việc dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Về việc tinh giản chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GDĐT đã thành lập các tiểu ban và đang khẩn trương thực hiện để trong tháng 3 sẽ ban hành hướng dẫn cho các địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ triển khai thực hiện. Mục tiêu là giảm được từ 5-7 tuần so với chương trình hiện nay để đến ngày 15/7/2020 là kết thúc năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Tuy nhiên, việc tinh giảm không thực hiện cơ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và phải đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng, cốt lõi của chương trình cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình.

Việc bồi dưỡng giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới là vấn đề trọng tâm ngành Giáo dục cần thực hiện, nhưng một số tỉnh gặp khó khăn khi tập huấn đại trà do phần mềm chưa thống nhất. Bộ GDĐT đã trao đổi với đơn vị cung cấp phần mềm để hỗ trợ các địa phương, nên đề nghị 1-2 tháng tới các tỉnh sẽ triển khai việc tập huấn này. Đồng thời các địa phương cần quan tâm lựa chọn sách giáo khoa theo thông tư đã ban hành của Bộ GDĐT và hướng dẫn chi tiết của địa phương./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới