Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận hồ sơ đăng ký thẩm định sách giáo khoa lớp 1 từ 1/7 đến 15/7

Ngày 24/6/2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký Thông báo số 543/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1.

Theo nội dung Thông báo, căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phố thông và Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tô chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thấm định SGK (Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT), Bộ GDĐT thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT với các quy định sau:

1.  Hồ sơ, điều kiện và mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa

Hồ sơ đề nghị thẩm định SGK thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT. Cụ thể:

- Hồ sơ đề nghị thẩm định SGK (sau đây gọi tắt là hồ sơ) lần đầu được lập thành một bộ, bao gồm: Đơn đề nghị thẩm định SGK; Bản mẫu SGK đề nghị thẩm định; Thuyết minh về bản mẫu SGK đề nghị thẩm định, bao gồm: tên SGK; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên); mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quá trình và kết quả thực nghiệm; các thông tin liên quan khác (nếu có);  Lý lịch khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của các tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên) và người biên tập.

- Hồ sơ đề nghị thẩm định lại bao gồm: Bản mẫu SGK đã chỉnh sửa, bổ sung; Báo cáo tổng hợp nội dung tiếp thu hoặc giải trình nội dung không tiếp thu kết luận của Hội đồng.

Các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK có nhu cầu thẩm định SGK cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT (Đơn vị đề nghị thẩm định SGK là nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó việc tổ chức xuất bản Đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa là nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó việc tổ chức xuất bản SGK phải được ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản phải được ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản). Mẫu đơn đề nghị thẩm định SGK như quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thời gian: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 15/7/2019 trong giờ hành chính. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Địa điểm: Tại Bộ GDĐT, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Bộ GDĐT.

Trình tự giải quyết hồ sơ: Được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

Chi tiết có liên quan đề nghị liên hệ với Vụ Giáo dục Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Bộ GDĐT; số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 02438681079 — máy lẻ 527; e-mail: vuegdth(@moet.gov.vn.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới