Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 22/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức họp báo Công bố Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Luật số 43/2019/QH14 về Luật Giáo dục (Luật Giáo dục năm 2019), Bộ GDĐT đã tổ chức thẩm định các sách giáo khoa được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ GDĐT đã tiếp nhận 49 bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và hoạt động giáo dục ở lớp 1, từ 3 nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa gửi về đề nghị thẩm định: môn Tiếng Việt: 6 bản mẫu; môn Toán: 6 bản mẫu; môn Đạo Đức: 6 bản mẫu; môn Tự nhiên - Xã hội: 5 bản mẫu; môn Giáo dục thể chất: 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Âm nhạc): 5 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản mẫu; Hoạt động trải nghiệm: 6 bản mẫu; môn Tiếng Anh: 6 bản mẫu. Sau một thời gian thẩm định sách giáo khoa với quy trình nghiêm ngặt, cách thức triển khai khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, khách quan, công khai, minh bạc, cùng sự rà soát độc lập của Bộ, ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT ký Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đánh giá chung về các sách giáo khoa, Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáodục Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Bộ GDĐT cho rằng các cuốn sách đều được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Đây là sự khác biệt cơ bản và lớn nhất của sách giáo khoa mới so với sách hiện hành.

Nhiều sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Việt Nam. Các sách bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với các bản mẫu sách giáo khoa xếp loại “Không đạt”, Vụ trưởng Thái Văn Tài cho biết, hầu hết các tác giả đều có nguyện vọng và gửi đơn (thông qua nhà xuất bản) đề nghị về Bộ GDĐT để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ GDĐT sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12/2019.

Về việc lựa chọn sách giáo khoa mới sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, Bộ GDĐT cho biết, theo Luật Giáo dục 2019 đã quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo". Thực hiện quy định trên, Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật. Thông tư này sẽ hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, hoạt động giáo dục ở các cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và không quy định cứng là các UBND tỉnh phải chọn tất cả sách giáo khoa của các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ sách giáo khoa cho địa phương. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại tỉnh thành.

Trong Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, Bộ GDĐT sẽ quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để căn cứ vào đó, UBND tỉnh, thành phố thực hiện. Thành phần sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đặc biệt chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đó ở cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Dự thảo Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa của Bộ GDĐT sẽ không cứng nhắc mà linh hoạt để việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo tính phù hợp với điều kiện của từng vùng miền, địa phương. Dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa đang được Bộ GDĐT xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu tất cả ý kiến của các bên liên quan, Thông tư sẽ được hoàn thiện để sớm trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới. Theo lộ trình được Bộ GDĐT đặt ra, trước tháng 3/2020 các địa phương phải hoàn thành việc lựa chọn và công bố danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường phổ thông của tỉnh. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, Sở GDĐT cùng các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1.

Bộ GDĐT sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các Nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021 và các năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếp theo./.

Nguồn: Văn bản 4507/QĐ-BGDĐT


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: moet.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới