Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường

Ngày 12/4/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ gần đây, một số vụ bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường ở một số cơ sở giáo dục với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, môi trường giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục án toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021 và các văn bản quy định về phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, gia đình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và cộng đồng về phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường. Xây dựng quy chế phối hợp với các ngành liên quan (Công an; Lao động, Thương binh và xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Cựu Chiến binh; Hội Khuyến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và Hội Cựu giáo chức) để đảm bảo an ninh, an toàn trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên bồi dưỡng, tập huấn cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn năng lực  kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường , xử lý nghiêm các hành vi vi phậm theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh, TP đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, sân chơi, bãi tập; bố trí giáo viên đảm bảo số lượng, cơ cấu, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Đối với các cơ sở giáo dục, Thủ trưởng cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong cơ sở; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường. Xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Xây dựng và triển khai thực hiện Bộ quy chế ứng xử trong cơ sở giáo dục. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi ho5csinh. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường. Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường (hộp thư góp ý, đường dây nong, hệ thống camera giám sát…). Tăng  cường giáo dục pháp luật, giáo dục vè phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường trong chương trình và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức ký cam kết hàng năm giữa gia đình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh với cơ sở giáo dục về phối hợp quản lý, giáo dục tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Phối hợp tốt với các ngành và công an địa phương trong phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, tiến hành rà soát, cập nhật, đổi mới chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Nghiên cứu xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn cho nha 2gia1o, cán bộ quản lý về các kỹ năng có liên quan.

Chỉ thị cũng đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp chỉ đạo hệ thống Công đoàn giáo dục các cấp thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đường.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới