Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kì II năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020 đối với cấp Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ II năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020 đối với cấp Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Hướng dẫn điều chỉnh được xây dựng cụ thể cho từng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, theo từng tuần dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Việc điều chỉnh chương trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được thực hiện theo nguyên tắc, đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT quy định của Luật Giáo dục; đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong cùng khối lớp và cấp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp trong quá trình thực hiện; đảm bảo tinh giản nội dung dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp với việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được giảm tải; một số bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được chuyển thành bài tự chọn, bài tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở nhà hoặc không tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; các nội dung tiết tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo chủ đề. 

Ở bậc Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, một số môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có yêu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện việc đi điều tra, tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động tìm hiểu mà đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật… Bộ GDĐT hướng dẫn không yêu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện nữa, để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh cho các em.

Với các thí nghiệm yêu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện theo nhóm có thể thay bằng giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp và yêu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tích cực tham gia xây dựng kiến thức (như đưa ra phương án thí nghiệm, dự đoán, hay rút ra kết luận từ kết quả thí nghiệm). Một số thí nghiệm đơn giản giáo viên hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tự làm ở nhà.

Các nhà trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 có nội dung liên quan thành một bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365/chủ đề cần đảm bảo các yêu cầu như: đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lặp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT điều chỉnh kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kì II năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường các hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 từ xa như dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet và trên truyền hình. Thời gian đầu của năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2020-2021, các nhà trường tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trước khi thực hiện chương trình của năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 mới.

Hướng dẫn của Bộ cũng yêu cầu về việc tổ chức đánh giá quá trình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và rèn luyện của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh bằng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Nội dung công văn và phụ lục hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm./.

• CV số 1125 ngày 31-3-2020 về HD thực hiện điều chỉnh NDDH HKII năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020.

• Phụ lục kèm theo CV số 1125 ngày 31-3-2020.


Tác giả: Trung tâm Truyền thông Giáo dục
Nguồn: moet.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới