Đóng lại
  • Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp
    | Quản trị viên | 662 lượt tải | 1 file đính kèm
    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH B. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ I. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên  1. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệpDo các đơn vị nhập liệu sai từ năm 2014 trở về trước đối với ...
  • Cấp bản sao bằng tốt nghiệp (Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)
    | Quản trị viên | 756 lượt tải | 1 file đính kèm
    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH B. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ I. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên  2. Tên thủ tục hành chính: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp (Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)a Trình tự, cách ...