Đóng lại
  • Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân-Nhà giáo ưu tú
    | Quản trị viên | 1769 lượt tải | 1 file đính kèm
    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNHC. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁOI. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên 1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân-Nhà giáo ưu túa. Trình tự, cách thức, thời gian ...