Đóng lại

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

Trụ sở: số 06, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851025
Fax: 0277.3853018
Email: vanphong.sodongthap@moet.edu.vn
Website: http://www.www.muthibiscus.com


VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 
■  Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về giáo dục và đào tạo, bao gồm mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; về các dịch vụ công thuộc ngành giáo dục và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

■  Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

■  Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu.

Văn bản mới