Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – thực trạng và giải pháp

1. Thực trạng

Trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 (TH) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 được thực hiện theo “Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt chuẩn quốc gia” ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với 5 tiêu chuẩn:

- Tổ chức và quản lí nhà trường
- Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365
- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
- Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 Tiêu chuẩn trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 do Bộ GDĐT quy định cao hơn mức độ 1. Mặc dù trong những năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua, được sự đầu tư của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp, sự hỗ trợ của các cơ quan ngành tỉnh, địa phương nên mỗi năm, ngành GDĐT đã xây dựng hàng trăm phòng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, đầu tư trang thiết bị cho các trường TH. Nhưng do điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn nên nhìn chung việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kể cả mức độ 1 còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, một số trường TH trên địa bàn tỉnh được xây dựng từ trước năm 1975 đã xuống cấp trầm trọng. Diện tích nhỏ hẹp, quy hoạch thiếu đồng bộ, trang thiết bị phục vụ dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 còn thiếu thốn. Số trường đã đạt chuẩn mức độ 1 có khả năng đạt mức độ 2 không nhiều nên rất khó khăn trong việc quy hoạch, phát triển.

Mặt khác, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên các địa phương, đơn vị chủ yếu tập trung xây dựng các trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Việc đầu tư  xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 chưa được quan tâm đúng mức. Một vài địa phương, đơn vị có tư tưởng “ỷ lại”, trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên nên chưa quyết liệt trong việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2. Các trường sau khi đạt chuẩn mức độ 1 lại có tư tưởng “thỏa mãn”, chưa quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn mức cao hơn và chưa quyết liệt trong công tác tham mưu, triển khai việc xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2. Do đó, từ năm 2016 trở về trước, tỉnh ta chưa có trường TH nào đạt chuẩn mức độ 2.

2. Giải pháp
 

- Tham mưu quy hoạch các trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: Trên cơ sở Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1152 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định chỉ tiêu xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ năm 2016 đến năm 2020 (mỗi huyện, thị xã, thành phố phải có ít nhất 1 trường TH đạt chuẩn mức độ 2), Phòng Giáo dục Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đã tham mưu cho Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo Trưởng phòng các Phòng GDĐT rà soát, kiểm tra thực trạng các trường TH đã đạt chuẩn mức độ 1, đối chiếu với các tiêu chuẩn mức độ 2 để đánh giá khả năng đạt chuẩn. Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, đối chiếu, tham mưu chọn lựa từ 1 đến 3 trường có khả năng tiệm cận với chuẩn mức độ 2, đưa vào danh sách quy hoạch để đầu tư trọng điểm.


Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
 

- Đối với các đơn vị, cần quán triệt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong cơ quan, trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GDĐT, Sở GDĐT. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng trong trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 đạt chuẩn quốc gia.

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, kiểm tra đánh giá; chỉ đạo các trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 triển khai đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn theo tiêu chuẩn của trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; duy trì phổ cập giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Các trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tham mưu, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, phân công phân nhiệm hợp lý để phát huy hết phẩm chất, năng lực của từng cá nhân; có kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đảm bảo phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phát huy mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng trường tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xanh – sạch – đẹp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; làm tốt công tác văn thư lưu trữ, quản lí tài chính theo đúng quy định.
- Các đơn vị nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thường xuyên tự kiểm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn. Khi có đủ điều kiện, các trường tham mưu lãnh đạo kiểm tra công nhận.        

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, năm 2017, tỉnh Đồng Tháp đã có 1 trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đó là Trường TH Phạm Hữu Lầu, thành phố Sa Đéc. Ngành GDĐT mong muốn các trường TH, các cấp quản lí có nhiều giải pháp sáng tạo, chủ động, tích cực,… thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hi vọng trong thời gian tiếp theo, tỉnh ta sẽ có nhiều trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.


Tác giả: Ngô Thuý Anh - Phòng GDTH
Nguồn: Phòng GDTH
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới