Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị xã Hồng Ngự 5 năm triển khai tài liệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục

Năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2013-2014, thị xã Hồng Ngự bắt đầu triển khai tài liệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục tại 2 trường (Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An Thạnh 1 và Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An Bình A1) với 12 lớp, 377 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Sau một năm triển khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã Hồng Ngự nhận thấy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 1 sau khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tài liệu này: đa số tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng theo quy định của Bộ GDĐT, các em có tốc độ đọc, viết vượt cao hơn so với chuẩn kiến thức kĩ năng, tỷ lệ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng giảm rõ rệt. Cụ thể:

Qua kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm: Tỷ lệ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 1 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tài liệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục còn khó khăn trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập chiếm 2,39% trong khi tỷ lệ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh lớp 1 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sách giáo khoa hiện hành còn khó khăn trong tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập lại chiếm tới 4,59%. Đặc biệt, khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo tài liệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục sẽ nắm chắc cấu tạo ngữ âm tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đọc đúng, viết đúng chính tả, đọc thông, viết thạo và không tái mù.

Từ những hiệu quả đó, năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2014-2015, Phòng GDĐT thị xã tiếp tục nhân rộng thêm 04 trường (Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An Thạnh, Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An Thạnh 2, Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An Thạnh 3 và Tiểu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 An Bình A3) với 28 lớp, 772 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và tiếp tục duy trì đến thời điểm hiện tại là 26 lớp, 808 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Sau 5 năm triển khai thực hiện tài liệu môn Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, Phòng GDĐT nhận thấy tài liệu này không chỉ giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tự chiếm lĩnh kiến thức và rèn luyện kĩ năng về Tiếng Việt mà các em còn được hình thành phương pháp tư duy ngôn ngữ và các quan hệ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập hiện đại, phát triển năng lực tối ưu và khả năng tư duy cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thông qua cách tự tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tích cực. Ngoài ra, các em tham gia các hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập một cách chủ động, tự tin thông qua việc làm, các thao tác tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, tự tìm ra và chiếm lĩnh tri thức, cuối năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nghe viết chính tả rất tốt.

Rõ ràng, không thể phủ nhận hiệu quả của tài liệu này, đáp ứng mục tiêu của môn Tiếng Việt, nhất là mục tiêu giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hình thành và phát triển kỹ năng đọc thành tiếng, viết chính tả, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh hiểu khái niệm và có kỹ năng ngôn ngữ thông qua “chuỗi việc làm” trên lớp theo yêu cầu “thầy thiết kế, trò thi công” để tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tự hình thành kiến thức và rèn luyện kỹ năng đọc và viết.

Tuy nhiên, bên cạnh tính ưu việt, tài liệu này khó tránh khỏi một số bất cập sau:

- Thiết kế quy trình chi tiết, ràng buộc quá chặt chẽ đối với cả giáo viên và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh có thể hạn chế sự sáng tạo của giáo viên và hứng thú của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lặp đi lặp lại, nếu tiếp tục trong khoảng thời gian dài sẽ làm cho hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở nên đơn điệu.

- Cách tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 không giống với cách cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đã được tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước đây nên một số cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh chưa nắm rõ, không biết cách hỗ trợ con em mình.

- Một vài ngữ liệu chưa chưa phù hợp.

- Còn nặng về kiến thức khó tránh khỏi áp lực đối với tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh.

Những định hướng công tác triển khai tài liệu này trong thời gian tới nhằm tạo được lòng tin của các bậc cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh cũng như sự đồng thuận của xã hội, chúng ta cần làm tốt số việc sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cha mẹ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh và cộng đồng xã hội.

- Mạnh dạn thay đổi về mặt phương pháp chưa mang lại hiệu quả cao cũng như thay thế một số từ, ngữ chưa phù hợp với đặc trưng vùng miền trong tài liệu./.


Tác giả: Ngô Minh Nhã
Nguồn: Phòng GDĐT thị xã Hồng Ngự
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới