Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển giáo dục thường xuyên: Không đánh đổi chất lượng lấy số lượng

Ngày 02/8, tại tỉnh Nghệ An, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018 - 2019, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019 - 2020 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ; đại diện các Vụ, Cục trực thuộc Bộ và lãnh đạo chủ chốt sở GDĐT của 63 tỉnh, thành trên cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Dấu ấn của GDTX năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019

Theo báo cáo của Vụ GDTX (Bộ GDĐT), năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018 - 2019 vừa qua GDTX có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó, công tác xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập được đẩy mạnh lan tỏa thành phong trào mạnh mẽ ở các địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019 là năm thứ 7 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập giai đoạn 2012-2020” (Đề án 89), Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án, tích cực đề xuất các giải pháp để tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành một số mục tiêu đặt ra trong Đề án 89.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập đã có bước chuyển biến rõ rệt.

Nhiều sở GDĐT đã có giải pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả và có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, như: phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh định kỳ hằng tuần, tháng phát sóng các tin, bài, phóng sự về xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, phong trào khuyến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, khuyến tài ở các địa phương, đơn vị, cơ quan; phối hợp với các báo địa phương tích cực tuyên truyền hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập suốt đời; biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, khuyến tài,…

Công tác xóa mù chữ được chú trọng và có những tiến bộ đáng kể, tỷ lệ người biết chữ tăng dần. Trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, cả nước đã huy động được đã huy động được 26.694 người ra tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xóa mù chữ, trong đó có 16.893 người tham gia tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lớp xóa mù chữ và 9.801 người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Việc các địa phương thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn phân luồng sau THCS, dẫn đến số lượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên tại các trung tâm có xu hướng tăng nhanh. Tính đến tháng 6/2019, trên toàn quốc có 244.546 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 Chương trình GDTX cấp THCS, THPT (tăng 23.896 tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viên so với năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2017-2018).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng quà cho nguyên lãnh đạo Vụ GDTX, nguyên lãnh đạo sở GD&ĐT và nguyên Trưởng phòng GDTX nghỉ chế độ

Các địa phương đã tham gia tích cực vào việc xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập, phát triển trung tâm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cộng đồng. Những trung tâm này đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân đến tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập thường xuyên, góp phần thực hiện các mục tiêu về giáo dục, văn hóa, xã hội địa phương. Số liệu thống kê năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019 và báo cáo đánh giá của các địa phương cho thấy, toàn quốc có 10.917 trung tâm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 97.8% số xã/phường/thị trấn có trung tâm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cộng đồng…

Chú trọng bảo đảm chất lượng

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận những chuyển biến tích cực của GDTX trong năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2018-2019, trong đó số lượng người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các chương trình GDTX vẫn được duy trì ở quy mô lớn, công tác xóa mù chữ có những tiến bộ đáng kể…

Đa số các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chương trình GDTX cấp THCS và THPT; đổi mới phương pháp dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để tạo hứng thú và động cơ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cho người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; mạng lưới, quy mô các trung tâm được mở rộng, phát triển mạnh, đáp ứng gần 2 triệu lượt người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ rõ: GDTX vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, trong đó mạng lưới cơ sở phát triển chưa tương xứng với nhu cầu tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của người dân; việc quy hoạch mạng lưới không đồng bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở các trung tâm GDTX còn thiếu thốn, ít được đầu tư, ảnh hưởng tới hoạt động dạy - tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365.

Sự phối hợp giữa các cơ quan, sở, ngành, tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập ở một số địa phương chưa thực sự thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Tỷ lệ huy động người tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xóa mù chữ ở những vùng khó khăn còn thấp, kết quả xóa mù chữ không bền vững…

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị

Khẳng định giáo dục không có chất lượng coi như chưa có giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị GDTX chú trọng đảm bảo chất lượng, phát triển số lượng nhưng không đánh đổi chất lượng lấy số lượng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020, Thứ trưởng yêu cầu tập trung đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả của các cơ sở GDTX, ưu tiên kiện toàn hệ thống các trung tâm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX sau sáp nhập...

Đồng thời rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án 89, triển khai nhân rộng các mô hình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ; tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong việc hỗ trợ nguồn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu mở cho GDTX, thúc đẩy việc tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập suốt đời của người lớn.


Tác giả: Trung tâm Truyền thông Giáo dục
Nguồn: moet.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới