Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm mới về đối tượng, điều kiện dự tuyển đối với tuyển sinh công an nhân dân

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo Thông tư có 05 Chương và 40 Điều. Về đối tượng, điều kiện tuyển sinh vào CAND có một số điểm mới.

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ

1.1. Đối tượng

Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị trực thuộc Bộ và trường CAND; Cán bộ Công an là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an đơn vị, địa phương; Cán bộ Công an đã bổ nhiệm chức danh hoặc thuộc diện bổ nhiệm chức danh mà tiêu chuẩn yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ.

1.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Dưới 50 tuổi tính đến năm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính quy loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Cán bộ tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 dự tuyển phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổ sung kiến thức theo quy định; Cán bộ tuyển dụng ngành ngoài vào CAND nếu dự tuyển ở nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội phải tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội; Có thời gian công tác ít nhất 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc tốt nghiệp thạc sĩ hoặc ngày được tuyển dụng chính thức vào CAND (đối với cán bộ tuyển dụng ngành ngoài vào CAND), không áp dụng điều kiện này đối với Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị trực thuộc Bộ và trường CAND; Phân loại cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ

2.1. Đối t­ượng

Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị trực thuộc Bộ và trường CAND; Cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thuộc cơ quan Bộ; Cán bộ là chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an đơn vị, địa phương.

2.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Dưới 45 tuổi tính đến năm dự tuyển; Có bằng đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tại trường CAND; căn cứ vào ngành, chuyên ngành tốt nghiệp, cán bộ dự tuyển có thể phải tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bổ sung kiến thức theo quy định; Cán bộ tuyển dụng ngành ngoài vào CAND nếu dự tuyển ở nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội phải tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội; Có thời gian công tác ít nhất 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc tốt nghiệp thạc sĩ hoặc ngày được tuyển dụng chính thức vào CAND (đối với cán bộ tuyển dụng ngành ngoài vào CAND), không áp dụng điều kiện này đối với Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị trực thuộc Bộ và trường CAND; Phân loại cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và tương đương

3.1. Đối tượng

Cán bộ Công an; Chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên; công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng sơ tuyển (tháng 3); Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển (trừ đối tượng là cán bộ Công an, Công an nghĩa vụ).

3.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Trong những năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và tương đương đạt tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực từ trung bình trở lên (theo kết luận tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bạ), từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ  6.5 (sáu phẩy năm) điểm trở lên, riêng đối tượng là cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ Công an áp dụng trung bình cộng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.5 (sáu phẩy năm) điểm trở lên; các điều kiện về tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực khác theo quy định hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

- Tính đến năm dự tuyển, đối tượng là cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ Công an không quá 30 tuổi; đối tượng là công dân không quá 20 tuổi, riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi;

- Phẩm chất đạo đức: Đối tượng là cán bộ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ Công an phân loại cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển. Riêng công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; Đối tượng là công dân, trong những năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và tương đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ.

- Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an, riêng: Chiều cao từ 164cm đến 195cm đối với nam, từ 158cm đến 180cm đối với nữ;  Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (kilogam) chia cho bình phương chiều cao (mét) đạt từ 18.5 đến 30; Nếu mắc tật khúc xạ cận thị hoặc viễn thị thì không quá 3 đi - ốp; kiểm tra thị lực qua kính mắt phải đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

- Năng khiếu: có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy logic và những phẩm chất khác (nếu có) theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong CAND.

4. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ

4.1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành; Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

4.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã tốt nghiệp trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 hoặc trình độ thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ theo ngành, chuyên ngành phù hợp với nhu cầu tuyển sinh đào tạo của lực lượng CAND; Tính đến năm dự tuyển, không quá 30 tuổi, riêng có trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ không quá 35.

Đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và năng khiếu.

5. Đối tượng, điều kiện cử tuyển đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

5.1. Đối tượng

Học sinh Trường Văn hóa CAND hoặc công dân là người dân tộc thiểu số theo chỉ tiêu cử tuyển hàng năm do Bộ Công an phê duyệt.

5.2. Điều kiện

Đảm bảo các quy định của Chính phủ về cử tuyển vào các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; ngoài ra đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo các điều kiện như đối tượng dự tuyển đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và tương đương

- Có hộ khẩu thường trú trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông và tương đương tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

6. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 vừa làm vừa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

6.1. Đối tượng

Cán bộ Công an là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.

6.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Dưới 45 tuổi (tính đến năm dự tuyển); Có ít nhất 36 (ba mươi sáu tháng) tháng công tác thực tế trong lực lượng Công an nhân dân (không tính thời gian được cử đào tạo dài hạn, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND) đến tháng tổ chức thi tuyển. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác ít nhất từ 10 (mười) năm trở lên; Phân loại cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

7. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365

7.1. Đối tượng

Cán bộ Công an là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.

7.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trong CAND (đối với liên thông cao đẳng với đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365), trình độ trung cấp trong CAND (đối với liên thông trung cấp với đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365); Dưới 45 tuổi (tính đến năm dự tuyển); Có ít nhất 24 (hai mươi bốn) tháng công tác kể từ ngày tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển. Riêng cán bộ có bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên có ít nhất 12 (mười hai) tháng công tác kể từ ngày tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển; Phân loại cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

8. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cấp bằng đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thứ hai (văn bằng 2)

8.1. Đối tượng

Cán bộ Công an là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đã tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong CAND; Công dân tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoài ngành Công an được tuyển dụng vào công tác tại vị trí sĩ quan nghiệp vụ (không áp dụng đối với chiến sĩ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đã có bằng đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND).

8.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Có thời gian công tác ít nhất 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tốt nghiệp trình độ đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365; Phân loại cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển.

9. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo trung cấp chính quy tuyển mới

9.1. Đối tượng

Chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND không trúng tuyển đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 CAND; Chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND không đủ điều kiện xét tuyển đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 chính quy tuyển mới nhưng đủ tiêu chuẩn để xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp sau khi hết thời gian phục vụ tại ngũ; Các đối tượng khác theo quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định của Bộ Công an.

9.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài ra phải đảm bảo quy định về tuổi; phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe theo quy định.

10. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo trung cấp chính quy cho cán bộ trong biên chế Công an nhân dân

10.1. Đối tượng

Chiến sĩ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp sau khi hết thời gian phục vụ tại ngũ; Cán bộ Công an là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; Cán bộ Công an là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật.

10.2. Điều kiện

Cán bộ dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Dưới 40 tuổi tính đến năm dự tuyển; Phân loại cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển; Đối với đối tượng là Cán bộ Công an là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật phải có thời gian công tác từ 08 (tám) năm trở lên.

11. Điều 15. Đối tượng, điều kiện dự tuyển giáo dục trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phổ thông (đào tạo văn hóa nhỏ tuổi)

11.1. Đối tượng

Người dân tộc thiểu số.

11.2. Điều kiện

Tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở trong năm dự tuyển; Trong các năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở, xếp loại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 lực đạt loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt; Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an, riêng: Chiều cao từ 155 cm đối với nam, từ 150 cm đối với nữ; Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (kilogam) chia cho bình phương chiều cao (mét) đạt từ 18.5 đến 30; Nếu mắc tật khúc xạ cận thị hoặc viễn thị thì không quá 3 đi - ốp; kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên;

Có hộ khẩu thường trú từ 05 năm trở lên (tính đến tháng 7 của năm tuyển sinh) tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của Chính phủ; tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cơ sở tại các trường đóng tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của Chính phủ;

Thành thạo tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số.

12. Đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị

12.1. Đối tượng

Cán bộ Công an đáp ứng đối tượng đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo quy định hiện hành của Ban Tổ chức Trung ương.

12.2. Điều kiện

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị; Cán bộ Công an tốt nghiệp các trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoài ngành Công an hoặc ở nước ngoài phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ Công an theo chương trình của Bộ Công an.

13. Đối tượng, điều kiện dự tuyển hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị

13.1. Đối tượng

Cán bộ Công an; Học viên đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 CAND.

 13.2. Điều kiện

Đối tượng Cán bộ Công an là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, cao đẳng tại các trường CAND hoặc tốt nghiệp đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ngoài ngành Công an hoặc ở nước ngoài được tuyển dụng vào công tác trong lực lượng CAND đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ Công an theo chương trình của Bộ Công an.

Đối tượng là Học viên đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 viện, trường đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 CAND đã hoàn thành và đạt yêu cầu điểm thi của tất cả các tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 phần/môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tính đến kỳ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cuối cùng trong chương trình đào tạo đại tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 của nhà trường.

Thời gian góp ý đến ngày 09/3/2020./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn: http://bocongan.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới