Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet, trên truyền hình

Ngày 26/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh nghỉ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 ở trường vì Covid-19 năm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 2019-2020.

Dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet là các hình thức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trong đó giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, bao gồm: Dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua hệ thống quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập (LMS - Learning Management System); Dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập (LCMS - Learning Content Management System); Dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 thông qua các hệ thống dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tuyến. Hướng dẫn của Bộ GDĐT nêu rõ các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật với dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet. Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục có thể tích hợp hệ thống dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tuyến với hệ thống quản lý tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập.

Bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu phải được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh. Bảo đảm tính khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sư phạm, phù hợp với đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo từng cấp học. Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với tổ chức hoạt động dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua internet:

- Giáo viên cần có kỹ năng xây dựng và lựa chọn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet; tổ chức các hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh với nhau và giữa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trước khi dạy các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếp theo trong chương trình.

- Học sinh được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trước khi tham gia bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365. Thực hiện đầy đủ các hoạt động tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập để được kiểm tra, đánh giá.

Đối với dạy học trên truyền hình, dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức và hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thực hiện các nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo các bài giảng được phát trên truyền hình. Yêu cầu thiết bị, hạ tầng kết nối truyền hình phải đáp ứng các yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình quốc gia. Bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm dạy học, ghi hình để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT. Học liệu được sử dụng trong dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 và kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình, bảo đảm tính khoa tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, sư phạm, phù hợp với đối tượng tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo từng cấp học. Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Yêu cầu cụ thể :

- Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT; chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cụ thể của từng lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365, theo lịch phát sóng các bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 theo lớp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 xây dựng kế hoạch bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 để tổ chức, hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được phát trên truyền hình. Đồng thời, thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 cho giáo viên, tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh, gia đình tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh để phối hợp tổ chức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình. Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trong việc tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo nội dung bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình; Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh theo các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trước khi bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trên truyền hình; Tiếp nhận báo cáo kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập thông qua báo cáo kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh; Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh đi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh trước khi dạy các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tiếp theo trong chương trình giáo dục.

- Học sinh được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trước khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 được phát trên truyền hình. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập trước, trong và sau khi tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 các bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập theo bài tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

Công nhận kết quả đánh giá thường xuyên khi dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, trong quá trình tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 tập của tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực. Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Sở GDĐT tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình và bố trí nguồn lực, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tại địa phương và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở GDĐT để tổ chức dạy tạo tài khoản bet365_bet365 là gì_bóng rổ bet365 qua Internet, trên truyền hình cho các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương./.


Tác giả: Bùi Quý Khiêm
Nguồn: Tổng hợp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới